Book
Dutch

Kindsoldaten

Carla Gielens (author)
In series:
Target audience:
12-14 years and up
KINDSOLDATEN
www-reeks, nr 21
(Wij Willen Weten)
Kindsoldaten! Een vraagstuk waarover vele politici over moeten nadenken. Vele landen maken gebruik van hele jonge kinderen in verschillende soorten legers tijdens oorlogen. Je ziet afschuwelijke beelden op televisie van deze jonge kinderen.
Waarom zijn er kindsoldaten? Wat doen ze eigenlijk? En tegen wie vechten ze?
Dit boek
Subject
Kindsoldaten
Title
Kindsoldaten
Author
Carla Gielens
Language
Dutch
Publisher
Arnhem: Ellessy, 2006
50 p.
ISBN
90-76968-51-9
Placing suggestion
399.2 (SISO) Oorlog en vrede - Wapens (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

Dit boekje geeft eerst een historisch overzicht van het verschijnsel kindsoldaten vanaf de kruistochten in de middeleeuwen. Vervolgens worden de oorzaken van het gebruik van kindsoldaten, de internationale afspraken en de opvangprogramma's besproken. Het dilemma dat een kind zowel slachtoffer kan zijn als dader, is een probleem bij asielaanvraag en opvang. Deel uit de WWW-reeks. Het onderwerp is interessant, maar de informatie wordt niet zo overzichtelijk en nogal saai gepresenteerd. Het taalgebruik is te kinderlijk en te wollig. Sommige informatie zou duidelijker zijn in de vorm van een kaartje dan in een tabel. Met een zwart-witillustratie. Vanaf ca. 13 jaar.

Suggestions