Book
Dutch

Arctica : Oost-Groenland

Arctica : Oost-Groenland

Gedichten en foto's.
Subject
Groenland
Title
Arctica : Oost-Groenland
Author
Claude Van de Berge
Language
Dutch
Publisher
Leuven: P, 2000
63 p. : ill.
ISBN
90-73214-97-1

Availability in Flemish libraries

More than 15 times in Flemish libraries

Reviews

Nadat hij zich eerder liet opmerken met IJsland (1996) en Asland (1998) voltooit Claude van de Berge nu zijn trilogie over het Noordse landschap met Arctica, een bundel die het uitgepuurde landschap van Oost-Groenland tot centrale ruimte neemt. De keuze van de dichter voor uitgerekend de eindeloze vlakte van ijs en sneeuw is allerminst toevallig. Van bij zijn prille carrière als auteur heeft Van de Berge er onafgebroken naar gestreefd om in zijn teksten (aanvankelijk vooral poëtisch proza) het transcendente, datgene wat onuitspreekbaar is maar ons leven geheel beheerst en draagt, gestalte te geven. Voor die thematiek van ontgrenzing vormt het hoge Noorden allicht een uitgelezen decor. De herhaling en de litanie-achtige, gedragen toon van Van de Berges oeuvre sluiten omzeggens naadloos aan bij het sneeuwlandschap, dat eens te meer via artistieke foto's van Arlette Walgraef deze bundel fraai opluistert. De blik van de dichter is onafgebroken gericht op een speuren…Read more
De kenners weten het al lang, de Vlaamse dichter Claude van de Berge (1945) is een van de bestendigste talenten in onze poëzie. Afgaand op z'n nieuwe bundel blijft dat voorlopig ook zo. Evenals bij twee voorgaande bundels, 'IJsland' en 'Asland', zijn barre en afgelegen streken, ditmaal in Groenland, plaats van handeling. Die keuze is niet vrijblijvend, zoals niets bij Van de Berge dat is. Zijn taal zelf lijkt losgewrikt uit de eeuwige ijsvelden. Zijn beelden zijn hard en treffend en verlenen aan zijn zegging een schijn van waarheid. 'Rotsblokken worden door de gletsjerschuring / zand en stof. // Ze waaien door ons heen.' Doordat hij een beroep doet op de spirituele dimensie overstijgt deze poëzie echter plaats en tijd. Juist het balanceren tussen deze drie aspecten maakt dat Van de Berge gevolgd moet blijven worden. Tussen de teksten, zowel losse verzen als cyclussen, staan mooie kleurenfoto's van reisgenoot Arlette Walgraef. Slotsom: indringende verzen van een teruggetrokken dichter.