Book
Dutch

De overblijfselen : spreekgezangen

Claude Van de Berge (author), Arlette Walgraef (photographer)
Migratie van het mysterie, behoeden van de zijnsgeheimen, ontwording aan het bekende en het begrensde, overgave aan het onbekende, de diepte van de stilte, het vluchtbewustzijn van de innerlijke waarden, in een alles ontwaardende economische terreur die steunt op de dwangneurosen van de mens. Hebzucht, afgunst, eerzucht, verheerlijking van succes en macht vormen de achtergrond waartegen De overbli
Title
De overblijfselen : spreekgezangen
Author
Claude Van de Berge
Photographer
Arlette Walgraef
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Leuven: P, 2011
71 p. : ill.
ISBN
9789079433919 (paperback)

Availability in Flemish libraries

More than 16 times in Flemish libraries

Reviews

Als dichter is Claude van de Berge niet meer uit het literaire landschap weg te denken. Eerst als prozaïst, maar later bleek dat proza op een bepaald moment haast naadloos te vervloeien in poëzie. Nu stata vast dat Van de Berge een volbloed dichter is, op zoek naar het ultieme zwijgen, ook al heeft hij daartoe niets anders dan woorden ter beschikking. Hij is overigens niet zuinig met woorden, maar spaart anderzijds zorgvuldig andere woorden en beelden uit in zijn vaak ideële landschap. Hij spaart ze tegelijk uit in zijn poëzie (deels uit angst voor het verkeerde, besmette woord) en filtert zijn gedichten uit de natuur die hij observeert en waarvan hij de mystiek wil vatten. In zijn nieuwe bundel De overblijfselen maakt Van de Berge door zijn subtitel 'Spreekgezangen' al een en ander duidelijk. Hij zal zich bewegen op het raakvlak van spreken en zingen, van zwijgend mediteren en beschouwend spreken. Zijn doel: het aanraken van het mysterie. Dat mysterie kantelt en wentelt zich i…Read more
De auteur is een volbloed dichter, op zoek naar het ultieme zwijgen, ook al heeft hij daartoe niets anders dan woorden ter beschikking. Hij is niet zuinig met woorden, maar spaart zorgvuldig andere woorden en beelden uit in zijn vaak ideële landschap. In deze bundel beweegt hij zich op het raakvlak van spreken en zingen, van zwijgend mediteren en beschouwend spreken. Zijn doel is het aanraken van het mysterie. Literair levert dat de nodige resonanties, incantaties, seriële verzen, woord- en klankherhalingen, alles in functie van een verinnerlijkte zoektocht naar iets ondefinieerbaars, naar overblijfselen. De dichter exploreert het onbekende, het vaak bezongen rijk van de stilte, om daar te gaan zoeken naar wat misschien niet te vinden is. Hij is tegelijk vertederend zacht en trefzeker in zijn woordkeuze. Hij hanteert seriële en repetitieve elementen, zoekt raakpunten tussen verleden en heden, tussen natuur en mens. Dit is een intrigerende bundel en een belangrijk moment in een al even…Read more