Subject
Godsdienst
Title
Heelaloog
Author
Claude Van de Berge
Photographer
Arlette Walgraef
Language
Dutch
Publisher
Leuven: P, 2009
61 p. : ill.
ISBN
9789079433292 (paperback)

Availability in Flemish libraries

More than 19 times in Flemish libraries

Reviews

De afgelopen jaren beleefde Claude van de Berge als dichter onmiskenbaar een nieuwe, tweede jeugd. Zijn IJslandtrilogie kon bogen op welwillende kritische reacties. Het was nochtans ooit anders. De hyperabstracte, sterk filosofische lyriek van Van de Berge, met zijn plechtstatig ritme dat de grens van poëzie en proza benadert en zijn voorkeur voor oeroude symbolen, werd lange tijd verwaarloosd. Ondertussen is de tijd echter veranderd. Er is opnieuw meer ruimte voor filosofische ideeën, en vooral de manier waarop de dichter in het landschap van het Hoge Noorden een concrete ondergrond vormde voor zijn gedachtegoed, heeft zijn lyriek onmiskenbaar krachtiger gemaakt. Na die concretere bundels ging Holoversum (2007) dan weer een algemenere weg op. Heelaloog zet die expliciete filosofische oriëntatie verder. Van de Berge probeert de diepere samenhang te vatten van de werkelijkheid ? de onderliggende principes die alles verbinden, zowel wat leeft als wat niet leeft ? maar tege…Read more
Opnieuw heeft de vooral in België bekende dichter (1945, docent en voordrachtskunstenaar) een moeilijke bundel gepubliceerd. De dichter onderzoekt de grenzen tussen religie en poëzie. Hij is op zoek naar het nulpunt van het zijnde, waarin alles met elkaar verbonden is. Hij probeert met de symboliek van de scheppende taal als "spreeknulpunt" het sprakeloze stem te geven. De lezer wordt gedwongen stil te staan bij de achterliggende betekenissen van de taal. Gedichten vol metaforen, over het leven, de nietigheid van het bestaan en onze plaats op de wereld in het heelal. Arlette Walgraef zorgde voor prachtige beelden over het noorderlicht. Een bundel vol bespiegelingen, over het leven, over de ziel. Deze poëzie geeft moeizaam zijn betekenis prijs. "Het eindeloze is de openheid, het wezen, het andere. het heelaloog van de ziel". Voor volhardende lezers die met de dichter op weg willen gaan door de leegte en de stilte naar het eindeloze.