Book
Dutch

Het vloedgetij

Claude Van de Berge (author), Arlette Walgraef (photographer)

Het vloedgetij

Claude Van de Berge (author), Arlette Walgraef (photographer)
Doorheen zijn werk getuigt Claude van de Berge hoe hij gebeten wordt door het mysterie, het laat hem nooit los. Die zachte maar volhardende greep zet de massacultuur van de commercialisering op losse schroeven, het is een vraag aan en tegelijk een antwoord op de ontzielende dictaten die de economie zelfs aan de kunst oplegt. Vloedgetij, metafoor voor ontgrenzing, ontzelving, vervoering, vormt ee
Title
Het vloedgetij
Author
Claude Van de Berge
Photographer
Arlette Walgraef
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Leuven: P, 2013
72 p. : ill.
ISBN
9789491455308 (paperback)

Availability in Flemish libraries

More than 10 times in Flemish libraries

Reviews

Deze bundel bestaat uit drie hoofdstukken en een inleiding. De hoofdstukken dragen de titels 'Zangrunen', 'Dankgezangen' en 'Aanwezigheidstekens'. Deze mystiek aandoende aanduidingen prikkelen de nieuwsgierigheid. De zangrunen vormen de belangrijkste personages, door wier mond het spreken, zingen en zwijgen beleden wordt, ten einde 'het wezen van de poëzie te ontrafelen'. In de inleiding wordt dit al min of meer prijsgegeven: 'Het uitgangspunt van de poëzie is de plotselinge aanraking van een aanwezigheid'. Het klinkt nogal esoterisch en dat wordt er in de loop van de bundel niet minder op, waardoor de dichter zijn waarnemingen en conclusies ondergraaft in plaats van ze te verhelderen.
'Runne' is Middelnederlands voor 'fluisteren'; een rune kan ook 'verborgen' of 'geheim' zijn. Met runen worden voorspellingen gedaan, en het zingen van de namen en de klanken dient ertoe om magische krachten op te roepen. Er is de zon die alles verlicht, de zwaan die de zangrunen roept en leidt en …Read more