Robinson Crusoë

Daniel Defoe (author), Ed Franck (adapter)
In series:
iD-pocket; 15
Target audience:
12-14 years and up
Het verhaal van een schipbreukeling die zich achtentwintig jaar lang in leven hield op een onbewoond eiland voor de Zuidamerikaanse kust.
Title
Robinson Crusoë / naar het boek van Daniel Defoe ; [bew. door] Ed Franck
Author
Daniel Defoe
Adapter
Ed Franck
Language
Dutch
Original language
English
Publisher
Averbode: Altiora, 2000 | Other editions
128 p.
ISBN
90-317-1623-5

Other formats:

Other languages:

Availability in Flemish libraries

Reviews

Verslag van de overlevingsstrategie van schipbreukeling Robison Crusoë die in 1659 aanspoelt op een onbewoond eiland. Aan de hand van zijn dagboeken beschrijft hij achteraf hoe hij zo'n 28 jaar in eenzaamheid doorbracht. Het verslag geeft in korte zinnen met weinig omhaal van woorden zijn wederwaardigheden weer. Zijn enige gezelschap is jarenlang de scheepshond. Later temt hij een papegaai en enige geiten. De laatste jaren heeft hij gezelschap van Vrijdag, die hij weet te redden van de dood door een kannibalenstam. Grote tijdsverdichting. In het verslag zijn logischerwijs ook wat overpeinzingen gevlochten: over invulling van de dag, kannibalisme, geloof. Bewerking in hedendaags Nederlands, die niet gedateerd aandoet en recht doet aan de essentie van het klassieke boek: hoe overleef ik. De langdradige en opsommende delen uit het oorspronkelijke werk zijn achterwege gelaten. Daardoor wordt deze bewerking eigentijds en leesbaar voor jongeren vanaf een jaar of twaalf. Aan het slot een ver…Read more

About Daniel Defoe

Daniel Defoe (; born Daniel Foe; c. 1660 – 24 April 1731) was an English writer, trader, journalist, pamphleteer and spy. He is most famous for his novel Robinson Crusoe, published in 1719, which is claimed to be second only to the Bible in its number of translations. He has been seen as one of the earliest proponents of the English novel, and helped to popularise the form in Britain with others such as Aphra Behn and Samuel Richardson. Defoe wrote many political tracts, was often in trouble with the authorities, and spent a period in prison. Intellectuals and political leaders paid attention to his fresh ideas and sometimes consulted him.

Defoe was a prolific and versatile writer, producing more than three hundred works—books, pamphlets, and journals — on diverse topics, including politics, crime, religion, marriage, psychology, and the supernatural. He was also a pioneer of business journalism and economic …Read more on Wikipedia

Suggestions

Publications about this work in the library