Book
Dutch

Traktaat over de menselijke natuur

David Hume (author), Frédéric L. Van Holthoon (translator)
Hoofdwerk van de Schotse filosoof (1711-1776) over kennisleer, psychologie en ethiek.
Title
Traktaat over de menselijke natuur / ten geleide, vert. & annotaties F.L. van Holthoon
Author
David Hume
Translator
Frédéric L. Van Holthoon
Language
Dutch
Original language
English
Original title
A treatise of human nature
Publisher
Amsterdam: Boom, 2007 | Other editions
620 p.
ISBN
9789085061496
Placing suggestion
155.3 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Other languages:

Availability in Flemish libraries

More than 23 times in Flemish libraries

Reviews

Toen de Schotse filosoof David Hume (1711-1776) zijn Treatise on human nature publiceerde, was hij slechts 27. In de loop van zijn wijsgerige carrière bleef Hume in de schaduw werken van zijn magnum opus, en hij zou in zijn latere teksten dan ook vnl. sleutelen aan het systeem dat hij erin had geïntroduceerd ? zo lezen An Enquiry Concerning Human Understanding (1748) en An Enquiry Concerning the Principles of Morals (1751) als herschrijvingen van zijn Traktaat. Dat het werk dan ook geen onproblematische inhoud had voor de auteur, blijkt uit Een dialoog over Hume van F.L. van Holthoon, dat gelijktijdig verschijnt met diens Nederlandse vertaling van een van dé sleutelwerken van de empirische filosofie en de verlichting.
Wie het over Humes filosofie heeft, denkt in de eerste plaats aan zijn kennisleer uit het eerste boek van het drieledige Traktaat. Voor Hume zelf was de epistemologie echter geenszins het uiteindelijke doel, getuige bv. de ondertitel van het Traktaat: 'een poging om d…Read more
Het is uitermate verheugend dat steeds meer klassieke meesterwerken uit de filosofie in wetenschappelijk verantwoorde edities in het Nederlands verschijnen. Deze vertaling van 'A treatise of human nature', waarin de nog jonge Hume in 1739-1740 zijn uitermate invloedrijke sceptische visie op kennis, psychologie en moraal uiteenzette, is een toonbeeld van zorgvuldigheid en eruditie. De vertaler heeft elke paragraaf van het lange en weerbarstige werk apart toegelicht en geannoteerd, en dat is geen overbodige luxe. Hume zelf was niet tevreden over de vorm: hij heeft later in zijn leven delen van dit werk apart uitgegeven, sterk vereenvoudigd en literair van zeer hoog niveau. Over de vraag of en in hoeverre hij daarbij niet alleen zijn vorm maar ook zijn visie heeft gewijzigd, heeft de vertaler, F.L. van Holthoon, tegelijk met deze vertaling een apart boek gepubliceerd: 'Een dialoog over David Hume'*. Met moderne inleiding, verklarende woordenlijst en register. Verzorgde uitgave.

About David Hume

David Hume (; born David Home; 7 May 1711 NS (26 April 1711 OS) – 25 August 1776) was a Scottish Enlightenment philosopher, historian, economist, librarian and essayist, who is best known today for his highly influential system of philosophical empiricism, skepticism, and naturalism. Beginning with A Treatise of Human Nature (1739–40), Hume strove to create a naturalistic science of man that examined the psychological basis of human nature. Hume argued against the existence of innate ideas, positing that all human knowledge derives solely from experience. This places him with Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, and George Berkeley as a British Empiricist.

Hume argued that inductive reasoning and belief in causality cannot be justified rationally; instead, they result from custom and mental habit. We never actually perceive that one event causes another but only experience the "constant conju…Read more on Wikipedia