Book
Dutch

Beter Nederlands : grammaticaal hulpboek voor anderstaligen

+1
Beter Nederlands : grammaticaal hulpboek voor anderstaligen
×
Beter Nederlands : grammaticaal hulpboek voor anderstaligen Beter Nederlands : grammaticaal hulpboek voor anderstaligen

Beter Nederlands : grammaticaal hulpboek voor anderstaligen

Title
Beter Nederlands : grammaticaal hulpboek voor anderstaligen
Author
Dina Bouman-Noordermeer
Language
Dutch
Edition
5de herz. dr.
Publisher
Bussum: Coutinho, 2008 | Other editions
3 dl.
Note
Grammatica voor gevorderden (vanaf NT2-niveau 3)
ISBN
9789046901182 (inleiding) 9789062834525 (deel 1) 9789062833689 (deel 2)
Placing suggestion
Nederlands 838.5 (SISO)

Availability in Flemish libraries

More than 6 times in Flemish libraries

Reviews

Grammaticaal hulpboek voor de wat hoger opgeleide anderstalige volwassene met een paar jaar voortgezet onderwijs, die een intensieve beginnerscursus Nederlands volgt. Het is uitdrukkelijk geen naslaggrammatica; het gebruik in spreken en schrijven staat voorop. Elk grammaticaal verschijnsel wordt met enkele voorbeeldzinnen ingeleid en dan summier toegelicht. Daarna volgen per onderdeel meestal oefeningen, een enkele keer open vragen. Voorts een lijst met onregelmatige werkwoorden, een sleutel bij de oefeningen, een toelichting voor de docent, een kleine literatuuropgave en een register. Het boek vormt de inleiding bij de twee andere delen 'Beter Nederlands'*. Het kan gebruikt worden in cursussen Nederlands voor volwassenen, voor aanvullende oefenstof. Door de veelal summiere uitleg blijft zeker de docent aangewezen op een 'echte' grammatica voor anderstaligen.