Book
Dutch

Handgeschreven wereld : Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen

Dini Hogenelst (author), F.P. Van Oostrom (author)

Handgeschreven wereld : Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen

Inleidend, rijk gedocumenteerd overzicht van de Middelnederlandse letterkunde uit de handschriftenperiode.
Title
Handgeschreven wereld : Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen
Author
Dini Hogenelst F.P. Van Oostrom
Language
Dutch
Edition
3de, gecorrigeerde dr.
Publisher
Amsterdam: Prometheus, 2002 | Other editions
330 p. : ill.
ISBN
90-446-0063-X
Placing suggestion
Nederlands 852 (SISO) Nederlandse literatuur ; Vóór 1880 (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 50 times in Flemish libraries

Reviews

In Handgeschreven wereld proberen de aan de Rijksuniversiteit van Leiden verbonden medioneerlandici Dini Hogenelst en Frits van Oostrom het brede publiek warm te maken voor de Middelnederlandse literatuur. In hun boek verwerkten de auteurs een groot deel van de ideeën en bevindingen die voortgekomen zijn uit het in 1989 opgestarte en in 1994 afgeronde onderzoeksproject Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen. De nadruk ligt daarbij vooral op een cultuurhistorische benadering van de teksten: wat weten wij bij de huidige stand van het onderzoek over de Middelnederlandse auteurs en voor welke maatschappelijke kringen schreven zij? Eerst worden de overlevering van de Middelnederlandse handschriften en enkele opvallende schrijvers behandeld, daarna komen in drie aparte hoofdstukken achtereenvolgens de klooster-, de hof- en de stadsliteratuur aan bod.

Wat de presentatie van het boek betreft, werd alles in het werk gesteld om het de geïnteresseerde, niet-gespeciali…Read more
In een imponerende reeks hoogwaardige NLCM-dissertaties bestemd voor een select publiek van vakgeleerden, verscheen dit boek voor een groter publiek: een geschiedenis van de Middelnederlandse Letterkunde uit de handschriftenperiode. Geen schoolboek, geen leerboek, maar een lees-, blader- en kijkboek. In vijf hoofdstukken leest men over en kijkt men naar handschriften, auteurs, geestelijke, wereldlijke en stedelijke literatuur, waarbij het verhaal voortdurend wordt onderbroken door 'ter zijdes'. Het boek is zeer rijk geïllustreerd, maar weinig bladzijden bevatten geen foto, veelal in kleur. Een prachtig boek. Formaat 22 x 24 cm. Ook deze derde druk werd gecorrigeerd.

Suggestions