Book
Dutch

Ik wil niet sterven aan de XXste eeuw : over leven in de XXIste eeuw

Dirk Barrez (author)

Ik wil niet sterven aan de XXste eeuw : over leven in de XXIste eeuw

In series:
Schets van de grote problemen (milieu, economie, vrede en veiligheid etc.) waarmee de mensheid en de aarde aan het begin van de 21ste eeuw worden geconfronteerd.
Title
Ik wil niet sterven aan de XXste eeuw : over leven in de XXIste eeuw
Author
Dirk Barrez
Language
Dutch
Publisher
Gent: Globe, 1999
238 p.
ISBN
90-5312-127-7
Placing suggestion
309 (SISO) Samenleving ; Maatschappijvisies (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 18 times in Flemish libraries

Reviews

Dirk Barrez is als journalist verbonden aan de VRT, waar hij een van de sterkhouders is van het duidingsmagazine 'Ter Zake'. Eerder schreef Barrez al over ontwikkelingssamenwerking, kernbewapening en de Belgische schandalenplaag (Het land van de 1000 schandalen -- 1997). Ook in voorliggend boek toont Barrez zich duidelijk een maatschappelijk geëngageerd iemand. Hij geeft erin een opsomming van de problemen waarmee de mens op de drempel van de 21ste eeuw geconfronteerd wordt. Daartoe behoren o.m. -- en ik doe een kleine greep -- problemen die samenhangen met kernenergie, biotechnologie, waterschaarste, de economische mondialisering, vluchtelingenstromen, democratie en dictatuur, armoede en de toenemende inkomenskloof etc. Barrez behandelt al deze problemen op een goeie 230 bladzijden. Het is dan ook duidelijk dat hij een voor iedereen toegankelijke index van de hedendaagse problematiek heeft willen maken, maar dat is precies ook de zwakte van het boek. Nergens gaat hij uitvoerig…Read more
Dirk Barrez, als journalist verbonden aan een actualiteitenprogramma van de Vlaamse televisie, heeft een schokkend en onthutsend, maar tegelijkertijd realistisch boek geschreven. Hij laat zien hoe slecht de mensheid en de aarde er aan het begin van de 21ste eeuw voorstaan. Op een zeer toegankelijke en lezenswaardige wijze schetst hij de grote problemen van vandaag de dag: vernietiging van het milieu, aantasting van de integriteit van de mens (klonen, genetische manipulatie), strijd om schaarse grondstoffen, overbevolking en vluchtelingenproblematiek, de schrikbarende sociaal-economische tegenstellingen tussen 'rijk' en 'arm', oorlog en conflict, gewelddadig fundamentalisme etc. Zware en complexe problemen worden met heldere voorbeelden geïllustreerd. Het schier oneindige overzicht van problemen zou de lezer in vertwijfeling en moedeloosheid kunnen achterlaten, maar de auteur draagt ook antwoorden en oplossingen aan. Er is overigens een gratis te lezen en te downloaden elektronische ve…Read more

Suggestions