Book
Dutch

Een hart voor de wereld : zeven vrouwenportretten

Dirk De Schutter (author)
+1
Een hart voor de wereld : zeven vrouwenportretten
×
Een hart voor de wereld : zeven vrouwenportretten Een hart voor de wereld : zeven vrouwenportretten

Een hart voor de wereld : zeven vrouwenportretten

Portretten van zeven vrouwen die streden voor democratie, mensenrechten en vrede, o.a. Hannah Arendt, Susan Sontag en Anna Politkovskaja. Volgens De Schutter probeerden zij een stem te geven aan wie en wat buiten het heersende discours valt. Dat discours kan dictatuur zijn, maar ook globalisering, commercialisering etc.
Title
Een hart voor de wereld : zeven vrouwenportretten
Author
Dirk De Schutter 1954-
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Zoetermeer: Klement, 2011
117 p. : ill.
ISBN
9789086870776 (Klement, paperback) 9789028962705 (Pelckmans, paperback)
Placing suggestion
903.9 (SISO) Thema's ; Thema's (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 17 times in Flemish libraries

Reviews

In Een hart voor de wereld brengt Dirk de Schutter zeven vrouwenportretten samen. ‘Wereldvrouwen’ worden ze op de omslag van het boek genoemd: ‘Wereldvrouwen, op de bres voor democratie, mensenrechten en vrede.’ In zijn inleiding noemt De Schutter hen ‘zusters van Antigone’: ‘vrouwen die de bestaande orde hardnekkig aan een andere wet herinneren.’ Wat die ‘andere wet’ is, wordt duidelijk uit het citaat van Brecht dat aan de bundel voorafgaat: ‘Het geheugen van de mensheid ten aanzien van geleden lijden is verbazend kort. Haar voorstellingsvermogen ten aanzien van komend lijden is bijna nog geringer. Die afgestomptheid is het die wij moeten bevechten.’
De zeven vrouwen die De Schutter portretteert, hebben ieder op hun manier gevochten tegen deze om zich heen grijpende maatschappelijke anesthesie. Het model voor zijn boekje vond De Schutter in Men in Dark Times van Hannah Arendt, waarin de filosofe een aantal persoonlijkheden — mannen en vrouwen — belicht die weerstan…Read more
Zeven portretten van twintigste-eeuwse vrouwen, die een protestfunctie hadden in hun tijd. Hannah Ahrendt ten opzichte van het zionisme, Sophie Scholl tegen het fascisme, Susan Sonntag tegen de Verenigde Staten, Azar Nafisi tegen het moslimfundamentalisme, Pumla Gobodo tegen apartheid, Anna Politkovskaja tegen de onvrijheid van de pers in Rusland en Arundhati Roy contra imperialisme. Het probleem van het boek is, dat de schrijver ervan uitgaat dat we deze vrouwen al kennen. Vandaar is er weinig inleiding. De vrouwen komen slechts op een aspect naar voren, terwijl een aantal een ruimer scala aan ideeën biedt. Citaten worden niet vertaald. De schrijver blijft steken in zijn eigen eruditie en weet onvoldoende de vrouwen en hun denkbeelden tot leven te wekken. De volgorde in het boek wordt bepaald door de geboortedata. Hannah Ahrendt is duidelijk de favoriete van de schrijver. De overige vrouwen worden vaak vanuit haar denkwijze beschreven. De schijver is verbonden aan de HU Brussel en de…Read more