Book
Dutch

Oeverloze zielen : subject en object in de Nederlandse psychologische roman omstreeks 1890-1900

Oeverloze zielen : subject en object in de Nederlandse psychologische roman omstreeks 1890-1900

Tot op heden hebben de literaire kritiek en de literatuurgeschiedenis de Nederlandse romanproductie uit het einde van de negentiende eeuw vrijwel uitsluitend thuisgebracht in de thematische én esthetische sfeer van het realisme en vooral het naturalisme. D. Sansterre is van mening dat deze visie sterk dient te worden genuanceerd waar het om romans gaat zoals Van Deyssels /Een liefde/ (1887),
Title
Oeverloze zielen : subject en object in de Nederlandse psychologische roman omstreeks 1890-1900
Author
Doriane Sansterre
Language
Dutch
Publisher
Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2007
211 p.
ISBN
9789072474704
Placing suggestion
Nederlands 855.7 (SISO)