Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Tinka

Ed Franck (author)
+1
Tinka
×
Tinka Tinka
Target audience:
9-11 years and up
Tinka woont samen met haar ouders en haar vriend Branko in een belegerde stad in een Balkanland , waar zij ondanks de oorlog, er het beste van probeert te maken. Vanaf ca. 10 jaar.
Title
Tinka
Author
Ed Franck
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Querido, 2005 | Other editions
111 p.
ISBN
90-451-0237-4

Other formats:

Accessible formats:

Other languages:

Availability in Flemish libraries

More than 100 times in Flemish libraries

Reviews

Een woord vol granaten

Ed Franck bespeelt heel wat registers in zijn werk. Na zijn intrigerende boek Mijn zus draagt een heuvel op haar rug, een wrang en sober 'ooggetuigenverslag' van een kleine jongen over het vreemde gedrag van zijn gehandicapte zus, verscheen zopas een bijzonder oorlogsverhaal. Voor Tinka reisde Ed Franck naar de Balkan om er zelf de sfeer en de verhalen te gaan proeven. In achttien korte impressies vertelt hij zonder pathos wat een burgeroorlog materieel en emotioneel kan aanrichten. Dat het verhaal zich in de belegerde stad Sarajevo afspeelt, wordt nergens expliciet vermeld, maar laat zich duidelijk raden. Tinka is geen historisch of didactisch oorlogsdocument en al evenmin een boodschapperig verhaal over vrede en geweld. Ed Franck laat zijn kleine heldin, een moslimmeisje, door de stad dwalen, of "scharrelen, noemt Tinka het. Zomaar wat ronddwalen in de zon. Achter elke straathoek kan een Geheim opduiken." Op die manier maak je als lezer ongeveer een jaar van het kleine en grote lief…Read more

Ed Franck over een meisje in de Balkan

Elke roman over een andere cultuur is een waagstuk. De auteur maakt noodzakelijkerwijs een constructie. Zelfs als hij ter plekke is geweest, zoals Ed Franck, blijft hij een vreemdeling. Hij schrijft over een cultuur die de zijne niet is.

Voor zijn nieuwe boek Tinka reisde Ed Franck naar Sarajevo. En die reis heeft vruchten afgeworpen. De auteur is er alvast in geslaagd zich sterk in te leven in zijn hoofdpersonage. En ook het beeld dat hij schetst van een stad in de Balkanoorlog houdt je in de ban. Toch verloor ik af en toe het contact, op momenten dat de constructie van het verhaal te duidelijk is. Dan kreeg ik het gevoel dat de personages te veel functioneren als poppen in de handen van de auteur en de motieven te zeer dragers zijn van zijn bedoelingen.

Het duidelijkst komt dat naar voren als hij het belang van ,,het vertellen'' wil onderstrepen. Op zich is dat een sterk verhaalmotief, maar door de nadruk die het krijgt in verschillende, van elkaar losstaande scènes…Read more

Oorlog zonder begin en einde

HASSELT - Na twee meer 'literaire' en gesmaakte boeken (zowel 'Het huis van eb en vloed' als 'Mijn zus draagt een heuvel op haar rug' kregen een Boekenwelp) heeft Ed Franck (Beringen, 1941) nog eens een toegankelijker jeugdboek klaar. Hoewel. 'Tinka' verhaalt uit het door oorlog verscheurde Sarajevo en dat is niet meteen hapklare koek. Toch is het geen zwaarmoedig of deprimerend oorlogsrelaas geworden, maar is de 'boodschap': ook onder moeilijke omstandigheden gaat het leven voort.

Ed Franck sprokkelde anekdotes in Sarajevo

Het decor van de gebeurtenissen is duidelijk herkenbaar als het Sarajevo van het midden van vorig decennium, toen de stad onder Servisch vuur lag. Maar Sarajevo wordt in het boek nergens genoemd. Net zoals er nergens naar de politiek of zelfs naar de agressors verwezen wordt. «Ik wou 't breder houden,» zegt Franck, «want nu nog zitten overal ter wereld mensen in hetzelfde schuitje. Sarajevo fungeert hier meer als het prototype van de belegerde stad. Bovendien was het voor mij mogelijk de stad nu te gaan bekijken en ter plaatse getuigenissen te noteren.»

Vandaar dat 't hem geen snars kan schelen dat sommigen zouden menen dat hij 10 jaar te laat komt met zijn Joegoslavische verhaal. Francks bedoeling is immers niet de lezer de Bosnische burgeroorlog te gaan toelichten. Maar een beschrijving te geven van hoe een kind, Tinka, een oorlogssituatie beleeft. «Boeken over oorlogen komen nooit te laat. Nog jaarlijks verschijnen er boeken…Read more

Ed Franck heeft in dit zorgvuldig uitgebalanceerde oorlogsverhaal dat Tinka geworden is de precieze dosering gevonden heeft. Het verhaal heeft iets van een fotoboek. Vanuit het standpunt van een jong meisje legt de auteur beelden vast. Het zijn beelden die bijten en strelen.

Tinka groeit op in een wereld vol dreiging, die dreiging krijgt vorm in de zorgvuldige beschrijving van kapotgeschoten huizen, in de voortdurende zorg van vaders en moeders die hun kinderen nauwelijks nog uit het oog durven verliezen, in de voortdurende angst dat een moment van rust aan flarden geschoten zal worden. Tegelijkertijd groeit Tinka op in een liefdevol gezin. Ze is een meisje dat van bloemen houdt, van kleuren en van Branko. Een meisje dat brandend van nieuwsgierigheid de wereld zou willen verkennen en vanwege de oorlog nauwelijks gelegenheid krijgt om die nieuwsgierigheid te bevredigen.

Zelden werd beeldspraak zo functioneel gehanteerd als in dit verhaal. De beelden zorgen dat je …Read more
De auteur won in 2002 een Boekenwelp met deze titel*. Hoe het voelt om als 10-jarig meisje de burgeroorlog in een (gefingeerd) Balkanland mee te maken wordt op indringende wijze in dit boek beschreven. Een jaar lang volgen we het dagelijks leven van Tinka, die samen met haar ouders en babybroertje in een belegerde stad woont, waar voortdurende beschietingen, honger en angst de hoofdrol spelen. Hoewel Tinka een sterk karakter heeft en vastbesloten is dat de oorlog haar er niet onder krijgt (onder meer door een beroep te doen op haar fantasie en met taal te spelen), biedt de toekomst weinig hoop. De toon van het boek is somber, maar gelukkig wordt er soms toch feest gevierd en kan Tinka af en toe gewoon kind zijn. Vriendschap met leeftijdgenoten speelt hier een belangrijke rol bij. De auteur heeft een zeer beeldende stijl ('Een woord dat trilt van de sirenes van ziekenwagens en gloeit van vlammen die uit huizen slaan.') waarmee hij alle zintuigen van de lezer op scherp zet. Het boek is …Read more

Tinka

Oorlog door de ogen van een kind: appels als feestmaal, school als verstrooiing, buitenspelen als geschenk … Tevreden zijn met weinig, geluk halen uit de kleine dingen. In ‘Tinka’ wordt prachtig de veerkracht van een kind geïllustreerd. Tinka leeft in de oorlog (in ex-Joegoslavië), maar voor haar gaat het leven door, ook al maakt de oorlog van haar emotioneel wel een volwassene, in haar spelen en doen blijf je het kind zien. In een mooie taal, erg vlot, open en aangrijpend geschreven weet Ed Franck deze wereld te schetsen. Hij sleept je mee in een benarde situatie, terwijl je toch veilig binnen de context van het boek blijft. Hij geeft je een idee van hoe vreselijk de situatie in het echt moet zijn geweest, maar dan op miniatuurschaal. De vlotte schrijfstijl laat zich aangenaam lezen en het prachtige verhaal laat niemand onberoerd. Een aanrader.