Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Marx in Brussel 1845-1848

Marx in Brussel 1845-1848

Beschrijving van het verblijf in Brussel van de Duitse politieke filosoof Karl Marx (1818-1883).
Subject
Marx, Karl
Title
Marx in Brussel 1845-1848
Author
Edward De Maesschalck 1946-
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2005
199 p. : ill.
ISBN
90-5826-332-0
Placing suggestion
331.55 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 50 times in Flemish libraries

Reviews

Filosoof en econoom Karl Marx (1818-1883) heeft gedurende drie jaar (1845-1848) in Brussel geleefd (waar hij zijn creatiefste jaren zal doorbrengen en de Bond der Communisten zal oprichten). Het Communistisch manifest (1848), het programma van de toekomstige communistische partij, werd dus geconcipieerd en uitgewerkt tijdens zijn verblijf in de hoofdstad. Edward de Maesschalck, historicus en programma-adviseur voor Canvas volgt niet alleen Marx' spoor door Brussel, maar besteedt ook aandacht aan zijn jeugd en vormingsjaren, zijn contacten met Hegel, Bruno Bauer, Moze Hess, Heinrich Heine, vernieuwende denkers en kunstenaars die hij leerde kennen in Duitsland en Parijs.

In juni 1843 huwde Marx met Jenny van Westphalen en in 1844 wordt hun dochter geboren. Binnen het kleine gezin ontstaan spanningen omtrent geld en toekomstplannen. Na zijn uitwijzing uit Frankrijk, waar hij werkte aan een verboden democratisch tijdschrift waaraan ook zijn goede vriend Friedrich Engels bijd…Read more
Nadat hij in 1845 uit Parijs is uitgewezen, vertrekt de 26-jarige Karl Marx naar Brussel. Hij zal daar drie jaar blijven wonen. Het zullen zowel in publicitair als in organisatorisch opzicht drie vruchtbare jaren worden. In Brussel werkt Marx, samen met zijn vriend Friedrich Engels, zijn nieuwe visie op de geschiedenis en de maatschappij, het historisch materialisme, uit. Hij doet dat in een polemiek tegen de Duitse filosofie en tegen het Duitse socialisme dat erop steunt en begint zijn nieuwe visie in brieven en geschriften uit te dragen en tegenover andersdenkenden te verdedigen. Het neutrale België, met zijn ruime persvrijheid, blijkt hiervoor een ideale plek. Vervolgens gaat Marx van de theorie over op de praktijk en wordt medestichter van de Bond van Communisten. Samen met Engels schrijft hij het programma voor die bond. Het Communistisch Manifest heeft sinds zijn verschijning miljoenen mensen geïnspireerd. 'Marx in Brussel' gaat echter niet alleen over theorie en organisatie, ma…Read more