Marx in Brussel 1845-1848

Beschrijving van het verblijf in Brussel van de Duitse politieke filosoof Karl Marx (1818-1883).
Subject
Marx, Karl
Title
Marx in Brussel 1845-1848
Author
Edward De Maesschalck 1946-
Narrator
Denise Van de Sijpe  (inlezer)
Language
Dutch
Distributor
Brussel: Luisterpunt, 2005
1 cd
Playing time
8:57
Original publisher
Davidsfonds
Note
Stem: Vrouw Vlaamse stem
Placing suggestion
331.55 (SISO) Filosofen (ZIZO)

Other formats:

Availability in Flemish libraries

Reviews

Nadat hij in 1845 uit Parijs is uitgewezen, vertrekt de 26-jarige Karl Marx naar Brussel. Hij zal daar drie jaar blijven wonen. Het zullen zowel in publicitair als in organisatorisch opzicht drie vruchtbare jaren worden. In Brussel werkt Marx, samen met zijn vriend Friedrich Engels, zijn nieuwe visie op de geschiedenis en de maatschappij, het historisch materialisme, uit. Hij doet dat in een polemiek tegen de Duitse filosofie en tegen het Duitse socialisme dat erop steunt en begint zijn nieuwe visie in brieven en geschriften uit te dragen en tegenover andersdenkenden te verdedigen. Het neutrale België, met zijn ruime persvrijheid, blijkt hiervoor een ideale plek. Vervolgens gaat Marx van de theorie over op de praktijk en wordt medestichter van de Bond van Communisten. Samen met Engels schrijft hij het programma voor die bond. Het Communistisch Manifest heeft sinds zijn verschijning miljoenen mensen geïnspireerd. 'Marx in Brussel' gaat echter niet alleen over theorie en organisatie, ma…Read more

Suggestions