Een geadopteerde vondeling, die afgewezen is door de dochter van zijn pleegvader, zint op wraak.
Title
De woeste hoogte
Author
Emily Brontë
Translator
José Van Vonderen
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Wuthering heights
Parallel title
Woeste hoogten
Parallel title
Eenzamen op het waaihof
Parallel title
De barre hoogte
Publisher
Utrecht: Het Spectrum, 2008 | Other editions
307 p.
Note
Ongewijz. herdr. van het originele werk
ISBN
9789031501137 (paperback 2008)

Availability in Flemish libraries

Reviews

Verhaal dat speelt op de woeste gronden van het negentiende-eeuwse Yorkshire, uitgegeven onder het manlijk pseudoniem Ellis Bell. Hoofdpersonen: Catherine Earnshaw en Heathcliff, vondeling die in het gezin wordt opgenomen en die genadeloos getreiterd wordt door broer Hindley. Catherine en Heathcliff lijken voor elkaar geschapen, maar trouwen met de buurkinderen Linton. Drie kinderen worden geboren; Cathy, dochter van Catherine; Hareton, zoon van Hindley; Linton, zoon van Heathcliff. Cathy trouwt met Linton, en na diens dood met Hareton. Liefde, haat en wraaklust zijn de thema's van dit hartstochtelijk verhaal, dat in 1847 veel opzien baarde. De vertaling is wel goed maar door het ouderwetse taalgebruik wat stroef. Moderne populaire termen als geintjes en leuk (dat toen nog lauw betekende) storen. Pocketeditie; kleine druk, krappe marge.

About Emily Brontë

Emily Jane Brontë (, commonly ; 30 July 1818 – 19 December 1848) was an English novelist and poet who is best known for her only novel, Wuthering Heights, now considered a classic of English literature. She also published a book of poetry with her sisters Charlotte and Anne titled Poems by Currer, Ellis and Acton Bell with her own poems finding regard as poetic genius. Emily was the second-youngest of the four surviving Brontë siblings, between the youngest Anne and her brother Branwell. She published under the pen name Ellis Bell.

Early life

Emily Brontë was born on 30 July 1818 to Maria Branwell and an Irish father, Patrick Brontë. The family was living on Market Street, in a house now known as the Brontë Birthplace in the village of Thornton on the outskirts of Bradford, in the West Riding of Yorkshire, England. Emily was the secon…Read more on Wikipedia