Book
Dutch

Op weg met Levinas

Etienne Kuypers (author), Roger Burggraeve (author)
Volgens de Frans-joodse denker Emmanuel Levinas (1906-1995) is de Westerse filosofie een vorm van totaliteitsdenken dat (oorlogs)geweld in de hand werkt. Levinas doorbreekt de totaliteit door de idee van het Oneindige centraal te stellen; dit manifesteert zich in het naakte gelaat van de medemens, nog voordat hij een woord tot mij heeft gesproken. De ander is transcendent, ofschoon ik met hem in e
Title
Op weg met Levinas
Author
Etienne Kuypers Roger Burggraeve
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Garant, 1998
362 p.
ISBN
90-5350-474-5
Placing suggestion
157.2 (SISO) Filosofen (ZIZO)