Book
Dutch

Kijken naar schilders uit de Lage Landen : Van Eyck, Memling, Bosch, Bruegel, Rubens, Ensor, Latemse schilders, Mag...

Fieke Tissink (author), Till-Holger Borchert (author), Hans De Visscher (editor)

Kijken naar schilders uit de Lage Landen : Van Eyck, Memling, Bosch, Bruegel, Rubens, Ensor, Latemse schilders, Mag...

Fieke Tissink (author), Till-Holger Borchert (author), Hans De Visscher (editor)
Door de eeuwen heen zijn in België veel grote schilders opgestaan. Heel wat mensen kennen hen van naam. Velen kennen verschillende van hun werken. Maar het wordt al wat moeilijker om die grote schilders te plaatsen in de tijd, de schilderkunst en de maatschappij van toen. Dit boek belicht in 9 mooi afgebakende delen de hoogtepunten van de schilderkunst uit de lage landen. Het toont u niet alleen d
Title
Kijken naar schilders uit de Lage Landen : Van Eyck, Memling, Bosch, Bruegel, Rubens, Ensor, Latemse schilders, Magritte, Raveel / Fieke Tissink, Till-Holger Borchert, Peter Ruyffelaere ... [et al.] ; eindred. Hans De Visscher ... [et al.]
Author
Fieke Tissink Till-Holger Borchert Peter Ruyffelaere
Editor
Hans De Visscher
Language
Dutch
Publisher
Gent: Ludion, 2006
440 p. : ill.
ISBN
90-5544-640-8
Placing suggestion
736 (SISO) Beeldende kunst ; Schilderkunst (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 50 times in Flemish libraries

Reviews

Dit is een mooi gemaakt en instructief lees- en kijkboek over hoogtepunten uit onze schilderkunst: vijf schilders -- Van Eyck, Memling, Bosch, Bruegel en Rubens -- representeren de oudere schilderkunst van de 15e tot de 17e eeuw, drie schilders -- Ensor, Magritte en Raveel -- staan voor de late 19e en de 20e eeuw, samen met het collectivum van de eerste en de tweede groep van de Latemse kunstenaars. De tijdssprong van twee-en-een-halve eeuw, van Rubens tot Ensor, wordt moeiteloos genomen, ook al wordt, impliciet, de indruk gewekt dat de kunst in de Lage Landen tussen zeg maar 1650 en 1880 niet veel te betekenen had. Maar het selectiecriterium voor dit prestigeboek was nu eenmaal: topkwaliteit. Waarbij men zal begrijpen dat de keuze voor sommige tenoren plaatsvervangend ook hun beste tijdgenoten impliceert: naast Van Eyck en Memling bv. ook Van der Weyden of Van der Goes, naast Rubens bv. ook Van Dyck of Rembrandt.

De overvloedige illustratie is intelligent gekozen en voortreffe…Read more
Een groot, mooi gemaakt en instructief lees- en kijkboek over hoogtepunten uit de Belgische schilderkunst: vijf schilders (Van Eyck, Memling, Bosch, Bruegel en Rubens) representeren de oudere schilderkunst van de XVe tot de XVIIe eeuw; Ensor, Magritte, Raveel en het collectivum van de eerste en tweede groep van de Latemse kunstenaars staan voor de late XIXe en de XXe eeuw. De negen hoofdstukken vertonen dezelfde strakke opbouw: eerst 16 pagina's met tekst en afbeeldingen in zwart-wit, gevolgd door 32 pagina's afbeeldingen in kleur. De overvloedige illustratie is intelligent gekozen en voortreffelijk gereproduceerd. Uitgangspunt is telkens: het kunstwerk zelf, met zijn esthetisch-artistieke betekenis. Dit belet niet dat de auteurs (telkens specialisten) toch verschillende accenten weten te leggen, soms met iets meer nadruk op thematische en/of iconografische elementen, of op het stilistische en/of picturale aspect, nog anderen met oog voor het biografische. Voor een zo ruim mogelijk pu…Read more

Suggestions