Book
Dutch

Filosofie voor een betere wereld

Filosofie voor een betere wereld

Beschouwing over een voor ieder toepasbaar filosofisch model, waarbij de individuele gevoelens en emoties bepalen wat er veranderd moet worden om het leven dragelijker en plezieriger te maken.
Subject
Ethiek, Humanisme
Title
Filosofie voor een betere wereld
Author
Floris Van den Berg
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Antwerpen: Houtekiet, 2009
314 p.
ISBN
9789089240538 (paperback)
Placing suggestion
170 (SISO) Filosofie ; Ethiek (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 17 times in Flemish libraries

Reviews

Verontwaardiging is de motor van omwenteling en baanbrekende ideeën. Ze ligt aan de basis van maatschappelijke veranderingen en nieuwe visies. Verontwaardiging is kortom een te koesteren ingesteldheid. Alleen moet die verontwaardiging ook op iets gestoeld zijn, moet ze onderbouwd zijn en niet louter emotioneel iets willen bereiken.

En daar wringt het schoentje wel heel hard bij Filosofie voor een betere wereld. Het is een boek ontstaan uit verontwaardiging maar het kan die nauwelijks funderen. Floris Van Den Berg probeert wel, maar echt slagen doet hij daar niet in. Nochtans heeft zijn ethische stelsel dat hijzelf universeel subjectivisme noemt twee belangrijke vaders: zowel John Rawls' rechtvaardigheidstheorie als Peter Singers utilitarisme vormen de hoekstenen voor Van Den Bergs filosofische stelsel.

In tegenstelling tot beide filosofen slaagt Van Den Berg er ondanks de benaming echter niet in om een universeel principe uit te bouwen; telkens wanneer hij relevan…Read more
In dit boek tracht filosoof Floris van den Berg (Universiteit Utrecht) vanuit een gevoel van verontwaardiging een 'filosofie voor een betere wereld' te ontwikkelen. Daarvoor ontwerpt hij aan de hand van enkele concrete gedachte-experimenten een ethisch stelsel dat hij zelf 'universeel subjectivisme' noemt en dat gebaseerd is op John Rawls' rechtvaardigheidstheorie en Peter Singers utilitarisme. Als liberale vrijdenker gelooft de auteur dat iedereens vrijheden slechts beperkt worden door die van de anderen (die hij overigens uitbreidt tot toekomstige generaties en dieren). In die gedachtegang rijdt hij zichzelf meer dan eens klem. Zo maakt hij brandhout van religies en beperkt hij zijn pleidooi voor empathie en openheid sterk tot wie zijn overtuigingen en ideeën deelt. Van den Berg klaagt het juiste onrecht aan, maar helaas weet hij het anekdotische vaak niet te overstijgen. 'Filosofie voor een betere wereld' was gebaat geweest met wat minder emotie en wat meer ratio, want nu blijft he…Read more