Book
Dutch

Hoe komen we van religie af? : een ongemakkelijke liberale paradox

+1
Hoe komen we van religie af? : een ongemakkelijke liberale paradox
×
Hoe komen we van religie af? : een ongemakkelijke liberale paradox Hoe komen we van religie af? : een ongemakkelijke liberale paradox

Hoe komen we van religie af? : een ongemakkelijke liberale paradox

Athei͏̈stisch-polemisch betoog tegen elke vorm van religie.
Title
Hoe komen we van religie af? : een ongemakkelijke liberale paradox
Author
Floris Van den Berg
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Houtekiet, 2017 | Other editions
155 p.
ISBN
9789089245601 (paperback)
Placing suggestion
290 (SISO) Religies ; Denken over religie (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 20 times in Flemish libraries

Reviews

Het atheïsme tracht zich vandaag als ideologische strekking sterk te profileren. Dat merkt men aan het toenemend aantal publicaties. Typisch voor dit boek van de Nederlandse filosoof Floris van den Berg is dat niet de ontwikkeling van een theorie centraal staat, maar de praktische vraag naar strategieën die kunnen bijdragen om van religie af te komen. Van den Berg gaat er immers vanuit dat religie een virus is dat veel schade aanricht aan de menselijke levenskwaliteit, al kan ze soms wel enige sociale relevantie hebben, zoals groepsvorming of sociale inzet. Maar vermits religie onwaar is, moet ze in een rationele maatschappij bestreden worden. De auteur steunt hiervoor o.m. op het wetenschappelijk onderzoek van Richard Dawkins (God als misvatting), Daniël Dennett (De betovering van het geloof) en Paul Cliteur (Moreel esperanto).
Je zou het boek kunnen opdelen in drie delen. Het eerste deel bespreekt zeventien liberale strategieën getekend door de vrijheid van h…Read more
Van den Berg is docent filosofie aan de Universiteit van Utrecht. Deze tweede druk (nieuwe epiloog) verschijnt naar aanleiding van Van den Bergs optreden in het tv-programma 'Rot op met je religie!' Religie is een ziekte, een instrument van onderdrukking dat zich van maffiapraktijken bedient en 'Befehl ist Befehl' predikt. Vanuit het liberalisme is religie niet te verbieden, maar wel te ontmoedigen. In het eerste hoofdstuk worden zestien strategieën gegeven om religie te bestrijden. Vervolgens wordt de hoofddoek-discussie besproken. In het derde hoofdstuk verklaart de auteur religie via de (pseudowetenschappelijke) mementheorie. Argumenten zijn alle in de trant van: 'Het is duidelijk dat de waarheidsaanspraken van religie onwaar of betekenisloos zijn' (14). De schrijver bedient zich vooral van retoriek. Alle gebruikte voorbeelden betreffen fundamentalistische uitwassen. Nergens blijkt dat Van den Berg zich serieus in theologie en geloof heeft verdiept, zoals het een universitair docen…Read more