Book
Dutch

Brief aan mijn vader en andere teksten uit de nalatenschap

Franz Kafka (author), Willem van Toorn (translator)
+1
Brief aan mijn vader en andere teksten uit de nalatenschap
×
Brief aan mijn vader en andere teksten uit de nalatenschap Brief aan mijn vader en andere teksten uit de nalatenschap

Brief aan mijn vader en andere teksten uit de nalatenschap

‘Mijn schrijven ging over jou,’ luidt Kafka’s oordeel over zijn eigen literaire werk in ‘Brief aan mijn vader’. Veel van de teksten in deze verzameling (zoals de beroemde verhalen ‘Onderzoekingen van een hond’, ‘Het hol’ en ‘Bruiloftsvoorbereidingen op het land’) en zeker ook veel van de ‘Aforismen’ gaan bovendien over de verhouding van het individu tot de ander, de samenleving, de macht.
Ka
Title
Brief aan mijn vader en andere teksten uit de nalatenschap / Franz Kafka ; vertaald en van een nawoord voorzien door Willem van Toorn
Author
Franz Kafka
Translator
Willem van Toorn 1935-
Language
Dutch
Original language
German
Original title
Beschreibung eines Kampfes ; Beim Bau der chinesischen Mauer ; Zur Frage der Gesetze ; Das Ehepaar und andere Schriften aus dem Nachlass
Parallel title
Brief aan mijn vader en ander proza uit de nalatenschap
Publisher
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2019
412 p.
ISBN
9789025308490 (hardback)

Availability in Flemish libraries

Reviews

Een gelukkig mens is gevaarlijk

De Kafka-bundel vol mooie, kleine verrassingen, sluit af met de beroemde autobiografische 'Brief aan mijn vader'.

Dat is niet fijn. Het feestje duurt al tot middernacht, er gaan een paar mensen weg. Jij zit aan een tafeltje met taart en een glaasje benedictine. Ja hoor, daar komt hij aanzetten, de man die je slechts kent van een beleefde groet, en die met trillende stem móét vertellen dat hij overstroomt van geluk omdat hij met zijn meisje anderhalf uur in een zijkamertje heeft doorgebracht. Zeg maar dag tegen je genoeglijke afzondering.

Zo begint 'Beschrijving van een strijd', een verhaal van Franz Kafka (1883-1924), en die scène lijkt een beschrijving van overkomelijke hinder. Maar uit Brief aan mijn vader, de forse bundeling van proza uit de nalatenschap van de Tsjechische meester, nu verschenen in een nieuwe vertaling van Willem van Toorn, wordt duidelijk dat we hier met een pijnlijk hoofdthema te maken hebben, te karakteriseren als: de medemens én de wereld waarvan hij deel uitmaakt, zijn opdringerig.

De twee mannen gaan naar buiten, de onuitstaan…Read more

Bundel korte verhalen uit het werk van Franz Kafka (1883-1924) in een nieuwe vertaling van Willem van Toorn, die Kafka’s complete werk vertaalt. Het betreft een aantal wat langere teksten, zoals 'Beschrijving van een strijd' en 'Bruiloftsvoorbereidingen op het land', die in verschillende versies zijn opgenomen en veel zeer korte verhalen van soms een paar pagina’s. Ook opgenomen is 'Brief aan mijn vader', het centrale egodocument waarin veel literaire motieven uit Kafka’s werk doorklinken en dat veelal apart wordt uitgegeven. Een fraaie, relevante uitgave die Kafka’s thematiek - het machteloze individu dat zich schuldig voelt ten overstaan van de buitenwereld - helder als kristal en tegelijkertijd beklemmend en vervreemdend representeert.

De 'wij-zwakte' van Franz Kafka

Twee boeken, een van en een over Kafka, bieden dieper inzicht in zijn motieven om nergens bij te willen horen.

Franz Kafka (1883-1924), nu gezien als één van de belangrijkste schrijvers van de twintigste eeuw, vond het zelf allemaal even waardeloos wat er uit zijn pen kwam. Tijdens zijn leven publiceerde hij nauwelijks. "Ik kan niet schrijven", zegt hij in 1910 tegen zijn vriend Max Brod, "ik heb niet één zin geschreven waar ik achter sta."

Gelukkig geloofde deze Max Brod, zelf ook schrijver, wel in Kafka's talent, en niet zo'n beetje ook. Ieder verhaal dat ondanks Kafka's buitensporige zelfkritiek (en vaak dankzij Brods gesmeek en gevlei) toch gepubliceerd werd, kon rekenen op een jubelende krantenrecensie van Brods hand - tot grote gêne van Kafka zelf. Brods fanatieke verering van zijn vriend nam zelfs religieuze vormen aan: "De categorie van heiligheid (en niet die van de literatuur) is de enige categorie waarin Kafka's leven en werk eigenlijk kan worden gezien", noteert hij in 1937 in zijn biografie over de schrijver.

Het maakt het op zijn…Read more

About Franz Kafka

Franz Kafka (3 July 1883 – 3 June 1924) was a German-speaking Bohemian novelist and short-story writer based in Prague, who is widely regarded as one of the major figures of 20th-century literature. His work fuses elements of realism and the fantastic. It typically features isolated protagonists facing bizarre or surrealistic predicaments and incomprehensible socio-bureaucratic powers. It has been interpreted as exploring themes of alienation, existential anxiety, guilt, and absurdity. His best known works include the novella The Metamorphosis and novels The Trial and The Castle. The term Kafkaesque has entered English to describe absurd situations like those depicted in his writing.

Kafka was born into a middle-class German-speaking Czech Jewish family in Prague, the capital of the Kingdom of Bohemia, then part of the Austro-Hungarian Empire (today the capital of the Czech Republic). He trained as a lawyer, an…Read more on Wikipedia