Book
Dutch

Hoe God verdween uit Jorwerd : een Nederlands dorp in de twintigste eeuw

Geert Mak (author)
+1
Hoe God verdween uit Jorwerd : een Nederlands dorp in de twintigste eeuw
×
Hoe God verdween uit Jorwerd : een Nederlands dorp in de twintigste eeuw Hoe God verdween uit Jorwerd : een Nederlands dorp in de twintigste eeuw

Hoe God verdween uit Jorwerd : een Nederlands dorp in de twintigste eeuw

Genre:
Beschrijving van de veranderingen die zich met name in de periode 1945-1995 voordeden in en rond het Friese dorp Jorwerd.
Title
Hoe God verdween uit Jorwerd : een Nederlands dorp in de twintigste eeuw
Author
Geert Mak
Language
Dutch
Edition
44
Publisher
Place of publishing unknown: Olympus, 2012 | Other editions
399 p. : ill.
ISBN
9789046703694 (paperback)

Other formats:

Accessible formats:

Other languages:

Availability in Flemish libraries

More than 21 times in Flemish libraries

Reviews

Jorwerd is een klein Fries dorpje in de buurt van de spoorweg tussen Leeuwarden en Sneek. Rond de eeuwwisseling telde het ongeveer 650 inwoners. In 1950 waren dat er nog 420; rond 1995 nog slechts 330. Geert Mak vertelt in dit boek de geschiedenis van dat dorp. De auteur, zelf van Friese afkomst, ging er wonen en leefde mee met de inwoners: hij drinkt een borrel in het Wapen van Baarderadeel; bezoekt met de veearts de boeren in de omtrek, praat met de kruidenier, de notaris, de dominee. Op die manier brengt Mak de stille, maar bijzonder ingrijpende veranderingen die het dorp en zijn bewoners de voorbije eeuw hebben meegemaakt, tot leven: de teloorgang van de landbouw door de dwingende mallemolen van niet in te dijken schaalvergroting en bijgaande investeringen; de ondergang van de middenstand...

Hoe God verdween uit Jorwerd is in menig opzicht een bijzonder boeiend en interessant boek. Eerst en vooral omwille van het onderwerp. Jorwerd is exemplarisch voor elk willekeurig boere…Read more
De schrijver en journalist Geert Mak, zelf van Friese afkomst, neemt enige tijd zijn intrek in Jorwerd. Jorwerd is een van de vele kleine dorpen op het Friese platteland. Het boek is een biografie van het dorp, met het accent op de jaren tussen 1945 en 1995. Mak vertelt het verhaal van het dorp vooral aan de hand van zijn bewoners zoals de kruidenier, de huisschilder, de notaris en uiteraard de in de omgeving wonende boeren. Hun levenslopen zijn niet alleen unieke en persoonlijke verhalen, ze vertellen ook hoe in een periode van ruim een halve eeuw het leven in en om het dorp ingrijpend veranderde; de middenstand verdween, het aantal boeren verminderde en in de nieuwbouw kwamen forensen wonen. Veranderingen die Mak in een breder kader plaatst door in te gaan op de hieraan ten grondslag liggende maatschappelijk en agrarische ontwikkelingen zoals de toenemende mechanisatie, de komst van de melktank en het melkquotum en de schaalvergroting. Zo ontstond niet alleen een prachtig, lezenswaa…Read more

About Geert Mak

Geert Ludzer Mak (born 4 December 1946 in Vlaardingen) is a Dutch journalist and non-fiction writer.

Biography

Mak grew up in Leeuwarden as the youngest child of Dutch Reformed preacher Catrinus Mak and wife Geertje van der Molen. He studied law and sociology at the Vrije Universiteit Amsterdam and the University of Amsterdam. In 1973 he became a professor of constitutional and immigration law at Utrecht University. From 1975 to 1985, he was an editor at the weekly news magazine De Groene Amsterdammer, after which he worked for the foreign desk at the public broadcaster VPRO-Radio and the daily newspaper NRC Handelsblad, where he primarily focused on city and immigration issues.

During that same period, he was active among the group of journalists and authors who intended to breathe new life into what was then called literary nonfiction. In 1990, he was one of the cofounders of the literary nonfiction magaz…Read more on Wikipedia