Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Age 14

Geert Spillebeen (author)
+1
Age 14
×
Age 14 Age 14
In series:
Top
Target audience:
12-14 years and up
Tijdens de Eerste Wereldoorlog meldt een Ierse straatjongen van twaalf jaar zich aan bij het leger; twee jaar later wordt hij naar het front in Ieper gestuurd.
Subject
Wereldoorlog I
Title
Age 14
Author
Geert Spillebeen
Language
Dutch
Publisher
Averbode: Averbode, 2002 | Other editions
127 p.
ISBN
90-317-1582-4

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 150 times in Flemish libraries

Reviews

Patrick Condon, een Ierse straatjongen, wil soldaatje spelen in plaats van op de schoolbanken te zitten. Spillebeen tekent beeldend en met veel zin voor detail de grauwe armoede en werkloosheid, de nurkse vaders die hun veel te jonge zonen naar de haven sturen voor een of ander smerig baantje, de grimmige vrolijkheid in de pubs. In hun armtierige stulp wachten angstig de vrouwen. Op school worden de jongens voor het geringste door een plichtsbewuste onderwijzer hardhandig aangepakt. Het begint de lezer te dagen waarom de uit de kluiten gewassen Patrick, die geen straatgevecht uit de weg gaat en die het tegen dokwerkers durft opnemen, weg wil. Hij meldt zich onder de naam van zijn oudere broer als vrijwilliger aan. Spillebeen heeft de gespletenheid die de leeftijd- en naamsvervalsing teweegbrengt, vakkundig als een rode draad door het verhaal geweven. Het enthousiasme voor het uitdagende spel, het blinkende uniform en de schrik voor opdringerige meisjes van Patrick-John contrasteren me…Read more
De auteur, tevens radio-journalist, verzamelde jarenlang via o.a. documentatiecentra en Wereldoorlog I-kenners het leven bijeen van de Ierse jongen, Patrick Condon, geboren in 1901. Patrick meldt zich als 12-jarige reeds aan bij het leger. Van kindsaf aan wil hij al soldaat worden. Hij neemt de naam (John) en leeftijd (17) van zijn oudere broer aan. Eerst wordt hij parttime soldaat en daarnaast werkt hij op een boerderij. De spanning in Europa stijgt (Eerste Wereldoorlog) en Patrick geeft zich op voor The Special Reserve. Met hulp van zijn vaderlijke vriend Thomas wordt hij rekruut. In 1914 gaat hij over naar het beroepsleger en vertrekt naar het front in Ieper. Bijna 14 jaar is hij pas als hij stikt bij een Duitse gasaanval. Dit is een roman waarin op treffende wijze beschreven wordt dat oorlog voeren geen kinderspel is. Menige jongere kan zich hiermee identificeren. De omslag toont een compositie van foto's en illustraties van soldaten, levend, in actie, en dood. Het verhaal is inge…Read more