Book
Multiple languages

In nevelen van stilte

Gennadi Ajgi (author), Germain Droogenbroodt (compiler)
Title
In nevelen van stilte / Gennadi Ajgi ; selectie Germain Droogenbroodt
Author
Gennadi Ajgi
Compiler
Germain Droogenbroodt
Language
Multiple languages
Parallel title
V toemane tisjiny
Publisher
Lennik: Point, 2005
147 p.
Note
Gedichten in het Russisch en het Nederlands Omslagondertitel : Moderne Russische poezie
ISBN
90-71152-89-8

Availability in Flemish libraries

More than 50 times in Flemish libraries

Reviews

Deze Point-anthologie is de 68e bundel van de reeks. De bezorger, Germain Droogenbroodt, kan om zijn volharding niet genoeg geprezen worden. De Point-bundeltjes hebben al veel buitenlandse poëzie, uit vaak erg vreemde talen vernederlandst. De bundels zijn bovendien uiterst verzorgd uitgegeven.

De Russische dichter Gennadi Ajgi (1934), waarvan tijdens de sovjetperiode geen regel in druk verscheen, was in eigen land niettemin bekend door zijn in het buitenland gepubliceerde gedichten. Ajgi is een dichter van hermetische poëzie, die van een groot raffinement getuigt. Een Nederlandse bloemlezing (Geoormerkte winter) verscheen in 1986 met een merkwaardig nawoord van vertaler Ch.B. Timmer, waarin hij Ajgi's poëzie incantaties noemt, in een elliptische techniek geschreven, die de lezer dwingt de "open plekken" zelf in te vullen. Timmer spreekt terecht over pointillisme, doorgevoerd tot de pure abstractie, tot de grens van de menselijke communicatiemogelijkheid. Dit is natuurpoë…Read more
Gennadi Ajgi, in 1954 geboren in de Russische provincie Tsjoevasjie (Midden-Wolgagebied), behoort tot de belangrijkste Russische dichters van na de Tweede Wereldoorlog. Zijn werk sluit aan bij dat van twee centrale vertegenwoordigers van de Russische avant-garde: Velimir Chlebnikov en Boris Pasternak. Ajgi kon in de Sovjettijd niet in eigen land publiceren (zijn eerste bundel verscheen in 1975 in Keulen) en is pas na de perestrojka in Rusland op waarde geschat. Door zijn fragmentarische woordgebruik en abstracte beeldspraak is hij een moeilijk toegankelijk dichter, die heel zorgvuldig gelezen moet worden. In 1986 verscheen in de vertaling van Charles B. Timmer Ajgi's eerste bundel in Nederlandse vertaling, "Geoormerkte winter". "In nevelen van stilte" bevat een keuze uit zijn oeuvre. Het is een tweetalige, goed verzorgde en adequaat vertaalde uitgave. Voor fijnproevers.

Suggestions