Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Moderne Turkse verhalen

Bloemlezing van verhalen uit vooral de twintigste eeuw.
Title
Moderne Turkse verhalen / samengest. en vert. door Hanneke van der Heijden en Margreet Dorleijn
Compiler
Hanneke Van der Heijden Margreet Dorleijn
Language
Dutch
Original language
Turkish
Edition
2
Publisher
Amsterdam: Atlas, 2010 | Other editions
588 p.
ISBN
9789045061474 (paperback)

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 12 times in Flemish libraries

Reviews

Negenenvijftig kortverhalen vormen een bloemlezing van belangrijke Turkse auteurs in dit genre en bestrijken ruim honderd jaar. In de tweede helft van de 19e eeuw onderging de literatuur in het Osmaanse Rijk een betekenisvolle verandering, die bekendstaat als de 'Tanzimat'. Waar voorheen de poëzie domineerde, deden nieuwe literaire genres hun intrede, deels onder invloed van de Franse literatuur. Naast romans en toneelstukken kreeg ook het kortverhaal een plaats. De verhalen dienden verschillende doelen. Men hanteerde een taal die tegelijk vernieuwend was en toch een groter deel van de Osmaanse bevolking kon bereiken, vooral door vereenvoudiging en door in te spelen op nationalistische gevoelens. Menig auteur liet via zijn werk bovendien nieuwe, westerse ideeën tot zijn lezerspubliek doordringen. Latere omwentelingen zoals de stichting van de republiek Turkije door Mustafa Kemal, de secularisatie van de Turkse staat, de invoering van een meerpartijenstelsel of de vele protestacties en…Read more
Een verzamelbundel van 59 representatieve korte verhalen uit de moderne Turkse literatuur, chronologisch gerangschikt naar de geboortedatum van de auteurs. De oudste is geboren in 1883, de jongste in 1967. De overweldigende hoeveelheid aan korte verhalen die sinds de tweede helft van de negentiende eeuw in het Turks gepubliceerd zijn, maakt de keuze niet eenvoudig. De samenstellers en vertalers zijn erin geslaagd om een goed overzicht van dit in Turkije zo populaire genre te geven. Achter in deze bloemlezing zijn op alfabetische volgorde biografieën opgenomen, waarin kort het leven en de loopbaan van de auteurs zijn samengevat. In een nawoord getiteld 'De Turkse schrijver en zijn taak' wordt helder uitgelegd wat de rol van de Turkse schrijver is geweest tijdens de laatste decennia van het Ottomaanse rijk en tijdens de beginjaren van de moderne Republiek Turkije; deze veranderde door de jaren heen van onderwijzer, aanklager, marxist, observator, betrokkene tot de schrijver in de hedend…Read more

Suggestions