Book
Dutch

Het handschrift van Lucebert

Hans Groenewegen (author)
+1
Het handschrift van Lucebert
×
Het handschrift van Lucebert Het handschrift van Lucebert

Het handschrift van Lucebert

Onderzoek naar de samenhang tussen de poe͏̈zie en de beeldende kunst van de Nederlandse dichter en kunstenaar (1924-1994).
Title
Het handschrift van Lucebert
Author
Hans Groenewegen
Language
Dutch
Publisher
Groningen: Historische Uitgeverij, 2009
122 p. : ill.
ISBN
9789065544964
Placing suggestion
Nederlands 855.6 (SISO) Schrijvers ; Schrijvers (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 10 times in Flemish libraries

Reviews

In Het handschrift van Lucebert neemt Hans Groenewegen de relatie tussen de woord- en beeldkunst van de dichter-tekenaar Lucebert onder de loep. Lucebert zag zelf geen echt verband tussen zijn geschreven en beeldend werk, dat hij omschreef als "gescheiden compartimenten waartussen geen verbinding bestaat." In een gesprek met Erik Bos stelt hij dat zijn "inborst [...] twee zielen" herbergt. Op de cover van dit sober, mooi uitgegeven boek vallen 'hand' en 'schrift' nog uiteen in twee afzonderlijke, onder elkaar geplaatste woorden. Groenewegen betoogt echter dat het teken- en schrijfwerk van Lucebert ondeelbaar is: tekenen en schrijven vloeien bij de dubbelkunstenaar voort "uit één handschrift". De fysieke hand vormt immers de gemeenschappelijke ontstaansplaats van zowel woord als beeld. De hand verbindt de zin met het zintuiglijke, het oor met het oog ? in de woorden van Lucebert: "in elke zinnige hand is ook een oog gevlochten".
Groenewegen legt een indrukwekkende verzamelin…Read more
Het dubbeltalent Lucebert (1924-1994), dichter en tekenaar, blijft fascineren. Hans Groenewegen ging op zoek naar de betrekkingen tussen de twee kunsten, die toch hoe dan ook voortkomen uit een en dezelfde bron: Lucebert. Tekenen en schrijven (dichten) doe je met dezelfde hand. Er wordt niet voor niets van iemands ‘beeldtaal’ gesproken. Het onderzoek van Groenewegen komt in wezen neer op het bekende adagium: in de tekeningen de gedichten ‘lezen’ en in de gedichten de tekeningen ‘zien’. Het is een tamelijk moeizaam en lang niet altijd evident aannemelijk proces, dat bovendien nog zo helder mogelijk onder woorden moet worden gebracht. Gedichten als ‘wat het oog schildert’ of ‘levenswerk als vlek’ komen dan natuurlijk altijd goed van pas. Ook thema’s en motieven die in beide kunsten kunnen worden ontwaard zijn dankbare bewijzen van de onderlinge betrekking; het oog, de politiek, de gevleugelden, de naam, de vlek, de lichamelijke taal. Dit boek is een hommage aan de dubbelkunstenaar Luceb…Read more