Book
Dutch

Vrede is eten met muziek : sporen van oorlog in de Nederlandse poëzie

Hans Groenewegen (compiler)
+1
Vrede is eten met muziek : sporen van oorlog in de Nederlandse poëzie
×
Vrede is eten met muziek : sporen van oorlog in de Nederlandse poëzie Vrede is eten met muziek : sporen van oorlog in de Nederlandse poëzie

Vrede is eten met muziek : sporen van oorlog in de Nederlandse poëzie

Subject
Oorlog en vrede
Title
Vrede is eten met muziek : sporen van oorlog in de Nederlandse poëzie / samengest. door Hans Groenewegen
Compiler
Hans Groenewegen
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Van Gennep, 2005
318 p.
ISBN
90-5515-405-9

Availability in Flemish libraries

More than 16 times in Flemish libraries

Reviews

Je moet al erg wereldvreemd zijn om niet te beseffen dat oorlogen nog lang de wereld niet uit zijn. In de Nederlandstalige literatuur lijken de Eerste en Tweede Wereldoorlog vooral in het proza te zijn verwerkt, al hebben de Vijftigers en een aantal andere geëngageerde dichters in de jaren '60 zich met de oorlog hier en elders (Viëtnam!) ingelaten. Criticus en dichter Hans Groenewegen heeft de Nederlandstalige poëzie sinds 1989 nageplozen en vond "enkele duizenden gedichten waarin oorlog op een of andere manier haar sporen naliet". Daaruit selecteerde hij een paar honderd gedichten, die hij heeft onderverdeeld in 16 subthema's: sporen van oorlog in het dagelijkse leven, oorlogsmythen, soldaten, burgers, sporen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de vijand, volksverhuizingen, oorlog en de gewone man, herdenken, vrede etc. Tegelijk is een dwarsdoorsnede ontstaan van de poëzie van de laatste 15 jaar, met haar veelheid van vormen en stijlen. Het aantal gedichten is te hoog en het the…Read more
Hans Groenewegen heeft met deze bloemlezing een overweldigende prestatie geleverd: oorlog is in de Nederlandstalige poëzie van na 1989 (val van de Muur) een niet weg te denken verschijnsel, in veel gedichten zijn sporen van oorlog te vinden. Groenewegen beperkt zich bewust niet tot bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, hij wil het totale poëtische oorlogscomplex, inclusief vrede, in een thematische doorgecomponeerde bundel tot uitdrukking brengen. Vandaar afdelingen als 'Oorlogsmythen', 'Soldaten', 'Burgers', 'Volksverhuizingen' en 'Herdenken'. Omdat de keuze zich richt op de poëzie van de afgelopen vijftien jaar is het blikveld verruimd en blijken ook dichters als Hagar Peeters, Toon Tellegen, Jan Baeke, Wim Hofman, Nachoem Wijnberg, Peter Holvoet-Hanssen en Mustafa Sitou aan het thema bij te dragen. Dit is een bloemlezing die door zijn zorgvuldige en overdachte samenstelling de gedichten in een onderling gesprek brengt en de lezers stimuleert om met behulp van stem en tegenstem het v…Read more