Book
Dutch

Het nut van God

Hans Jansen (author)
Kritische analyse van een aantal aspecten van hedendaagse godsdiensten, zoals irrationaliteit en fundamentalisme.
Title
Het nut van God
Author
Hans Jansen 1942-
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Van Praag, 2013 | Other editions
344 p.
ISBN
9789049024116 (paperback)
Placing suggestion
203 (SISO) Religies ; Denken over religie (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 10 times in Flemish libraries

Reviews

Elke godsdienst is een gecompliceerd systeem, zo luidt het vertrekpunt van de auteur, die zich hier heel wat vragen stelt over het nut en het belang van de godsdienst, en dus ook van God. Hij stelt openlijk de vraag waarom zo veel mensen in de val, die godsdienst volgens velen is, lopen. Wat heeft godsdienst te bieden? Waarom komt de godsdienst terug na een periode waarin het ernaar uitzag dat het met de godsdienst afgelopen was? Jodendom, christendom en islam, met hun aftakkingen, varianten en tegenbewegingen, zijn in Europa en Amerika dominante godsdiensten. Wat moet een moderne ongelovige nu van zulk geloof en zulke godsdiensten denken? Loopt hij niet het gevaar om ook in de val te lopen?

Dit boek is het werk van een publicist -- hij schreef heel wat bijdragen voor 'HP/De Tijd', en zijn achtergrond is die van universitair docent Arabisch en Islamkunde in Leiden. Dat bracht hem vaak oog in oog met de problematiek van religieus fundamentalisme, maar ook van zingeving, zoektoch…Read more
Jansen (tot zijn pensionering hoogleraar 'hedendaags islamitisch denken' aan de universiteit van Utrecht) stelt zich in dit vlot lezende maar soms naar populisme neigende boek op als kritische en afstandelijke observator van godsdienst. Het boek is essayistisch geschreven, bevat lange hoofdstukken met slechts weinig bronvermeldingen. De auteur beperkt zich tot de drie monotheïstische godsdiensten. De essentie van die religies is volgens de auteur gelegen in het accepteren van oncontroleerbare overtuigingen, die niet voor rede vatbaar zijn. Het boek bespreekt de (spanningsvolle) houdingen van godsdiensten ten opzichte van loyaliteit, fundamentalisme, andere religies, apocalyptiek en eindtijdverwachtingen, en wetenschap. Veel voorbeelden worden ontleend aan fundamentalistische stromingen, gnostisch-esoterische stromingen en sektarische eindverwachtingen. Een inhoudelijk ongewijzigde herdruk van een uitgave uit 2001. Literatuur na 1997 en nieuwe inzichten zijn niet meegenomen. Met biblio…Read more

About Hans Jansen

Johannes Juliaan Gijsbert "Hans" Jansen (Dutch pronunciation: [joːˈɦɑnəs ˈjyliaːn ˈɣɛisbɛrt ˈɦɑns ˈjɑnsən]; 17 November 1942 – 5 May 2015) was a Dutch politician, scholar of contemporary Islam and author.

Hans Jansen belonged to the "revisionists" in Islamic Studies, i.e. he fundamentally doubted the historicity of the Islamic traditions on early Islam which were written only 150 to 200 years after Muhammad. Moreover, Jansen doubted the existence of Muhammad as a historical person.

Life and career

Hans Jansen's parents were strict Calvinists. At the age of 17, Jansen began studying theology at the University of Amsterdam, yet changed the subject after one year to Arabic and Semitic languages. In 1966 he spent one year in Cairo in order to learn Arabic. Then he continued his studies at the University of Leiden where he made…Read more on Wikipedia