Book
Dutch

De herontdekking van de ziel : voor een volwaardige kwaliteitszorg

Herman De Dijn (author)

De herontdekking van de ziel : voor een volwaardige kwaliteitszorg

Ethisch-filosofische studie over het begrip kwaliteitszorg in de sector zorg en welzijn, waarbij wordt gezocht naar een invulling van de levenskwaliteit waarin de mens wordt gerespecteerd als persoon.
Title
De herontdekking van de ziel : voor een volwaardige kwaliteitszorg
Author
Herman De Dijn
Language
Dutch
Publisher
Kapellen: Pelckmans, 2002 | Other editions
67 p.
ISBN
90-289-3198-8
Placing suggestion
321 (SISO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

In een helder en scherp betoog onderwerpt de Leuvense filosoof De Dijn de notie van kwaliteitsvol leven, die richtinggevend is geworden voor het beleid van zorg- en welzijninstellingen, aan een kritische analyse. Zorg voor de kwaliteit is volgens hem ten onrechte primair gericht op het vermijden van onaangename ervaringen. In het eerste hoofdstuk toont hij de instrumentele gerichtheid aan van de mensopvatting die aan dit kwaliteitsbeleid ten grondslag ligt. Het leidt tot miskenning van de realiteit en tot het negeren van het geestelijke in de menselijke persoon. Hetzelfde verlangen naar de beheersing van het leven is volgens hem overigens ook kenmerkend voor de alternatieve, 'holistische', op esoterie gebaseerde zorgpraktijken. In het tweede hoofdstuk zoekt de auteur naar een antwoord op de vraag wat dan wel onder levenskwaliteit verstaan moet worden. Essentieel is de erkenning van de onvermijdelijke kwetsbaarheid van het menselijk geluk. Het nadenken hierover leidt tot het inzicht da…Read more