Book
Dutch

Erkenning, gelijkheid en verschil

Herman De Dijn (author)

Erkenning, gelijkheid en verschil

In series:
Filosofische benadering vanuit een conservatieve invalshoek van de multiculturele samenleving en de gevolgen van 'politiek correct' handelen.
Title
Erkenning, gelijkheid en verschil
Author
Herman De Dijn
Language
Dutch
Publisher
Soesterberg: Aspekt, 2003
46 p.
ISBN
90-5911-336-5
Placing suggestion
313 (SISO) Samenleving ; Multicultureel samenleven (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 1 times in Flemish libraries

Reviews

Deze korte publicatie van de Leuvense hoogleraar moderne filosofie (onder meer bekend van zijn publicaties over Spinoza, verdraagzaamheid en kwaliteitszorg) bevat een lezing over de multiculturele samenleving. Het komt uit de conservatieve hoek, net als de eerste 'Edmond Burke-lezing'. De auteur (her)definieert conservatisme en liberalisme en geeft consequenties aan van keuzes over de multiculturele samenleving. Hij doet dat door in te gaan op de menselijke zucht naar persoonlijke erkenning en erkenning van de waarden van de groep waar hij bijhoort. De auteur ontleent aan Charles Taylor (Princeton). Erkennen van waarden louter en alleen omdat het waarden zijn die de eigenheid van een (culturele) groep bevestigen, is naïef; het houdt geen rekening met onverenigbaarheid van waarden. Samen met de wijze waarop 'politiek correcten' dit willen doordrukken (normverlaging, veranderen van inhoud van woorden) leidt dit zelfs tot vervreemding en tegenstellingen. Hij eindigt met een uiteenzetting…Read more