Book
Dutch

Religie in de 21ste eeuw : kleine handleiding voor voor- en tegenstanders

Herman De Dijn (author)

Religie in de 21ste eeuw : kleine handleiding voor voor- en tegenstanders

Filosofische beschouwing over de rol en betekenis van religie in de moderne samenleving.
Title
Religie in de 21ste eeuw : kleine handleiding voor voor- en tegenstanders
Author
Herman De Dijn
Language
Dutch
Publisher
Kapellen: Pelckmans, 2007 | Other editions
160 p.
ISBN
9789028942141
Placing suggestion
205 (SISO) Religies ; Religie en samenleving (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 15 times in Flemish libraries

Reviews

In eenvoudige maar trefzekere woorden schrijft De Dijn over religie, nuchter en, waar passend, betrokken. Messcherp trekt hij de lijn tussen filosofie en theologie, en gaat vervolgens in de filosofie zo ver hij kan. Religie is traditie en daardoor ligt haar uitwendigheid vast. Dit gaat enigszins tegen de tendens in, daar die al een halve eeuw richting binnenin gaat: écht geloof zou een kwestie van innerlijkheid, pure spiritualiteit, zuivere betekenis gaan. Maar alle religie, ook het christendom, hangt vast aan het verleden en de andere, minstens de gemeenschap. Regels en rituelen horen er onlosmakelijk toe. In die uiterlijkheid ligt tevens de zwakte van elke religie, zeker het christendom. Immers, zo kan ze tot een louter lifestyle worden. Hiermee hangt de stijgende interesse van de menswetenschappen in religie samen. Wat op zijn beurt de vraag naar de relatie tussen religie en moderniteit en moderne wetenschap opgooit. Geloof is in elk geval geen concurrent van de wetenschap. Dat kan…Read more
Hoe we op een vruchtbare manier met religie in het publieke domein kunnen omgaan, is een van de grote vragen van deze tijd. De bekende Belgische filosoof De Dijn geeft daarop zijn eigen, genuanceerd, om niet te zeggen gesofisticeerd antwoord. Hij beziet religie in het eerste hoofdstuk als een menselijke traditie, en beschouwt het probleem dat de postmoderne samenleving met (religieuze) tradities heeft. In het tweede hoofdstuk gaat hij specifiek in op het christendom (impliciet het katholicisme) en zijn positie in moderniteit en postmoderniteit. Hij is kritisch tegenover de tendensen in de kerken die streven naar een totale aanpassing, omdat daardoor het eigene van de christelijke traditie in de verdrukking komt. Vervolgens werkt hij de relatie tussen religie en wetenschap, ethiek, politiek en humaniteit verder uit. Telkens laat hij zien dat het religieuze perspectief niet tegenover de moderniteit staat, maar er juist een zinvolle verbreding aan geeft. Geen gemakkelijk boek, maar wel e…Read more