Book
Dutch
'De allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie', zo bestempelde Willem Kloos Gorters bundel Verzen, die in 1890 verscheen. Herman Gorter werd de grootste dichter van zijn generatie en een ijkpunt voor de moderne poëzie van Leopold, Roland Holst, Marsman en Lucebert. Dichtregels als 'Zie je ik hou van je' en 'Gij staat zoo heel, heel stil' zijn inmiddels diep in ons na
Title
Verzen
Author
Herman Gorter
Afterword
Kees 't Hart
Language
Dutch
Edition
5
Publisher
Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2010 | Other editions
126 p.
ISBN
9789025367077 (hardback)

Availability in Flemish libraries

More than 27 times in Flemish libraries

Reviews

Nooit werd een Nederlandstalige bundel zo bekritiseerd als Herman Gorters Verzen (1890). De meeste van de fulminerende critici gaven te kennen dat ze niets begrepen van en niets voelden voor Gorters verzen die immoreel, onhebbelijk en krankzinnig waren. Verzen die volgens hen vol stonden van vuiligheden en pure nonsens. Gorter kon echter rekenen op twee sterke pleitbezorgers in de personen van Willem Kloos en Lodewijk Van Deyssel. Kloos wees erop dat het een verdienste was dat Gorter de geijkte verstechniek en de grammaticale regels overboord gooide. Van Deyssel waardeerde Gorter omdat deze op geniale wijze de weg van het sensitivisme was ingeslagen; een nieuwe kunstrichting die Van Deyssel zelf zeer hoog aansloeg.

Gorters Verzen telt 86 gedichten die de lezer al snel laten inzien waarom ze zo uiteenlopend beoordeeld werden. De helft van Gorters verzen is fel sensitieve lyriek die overstelpt is met nieuwgeschapen woorden en woordkoppelingen, die er op gericht zijn…Read more
Heruitgave van Gorters 'Verzen' van 1890, een bundel die volgens velen een aantal van de mooiste liefdesgedichten bevat die er in het Nederlands geschreven zijn. Deze 'sensitivistische' gedichten, die bij hun verschijnen nauwelijks werden begrepen, lijken nu bij uitstek modern. In deze editie zijn het opstel en de aantekeningen van bezorger Enno Endt vervallen; in de plaats kwam een levendige uitleiding van Kees 't Hart (8 blz.); de tekst van de gedichten is ongewijzigd sinds de derde herziene druk, dus nog steeds in de oude spelling. Verzorgde uitgave met leeslint.

About Herman Gorter

Herman Gorter (26 November 1864, Wormerveer – 15 September 1927, Sint-Joost-ten-Node, Brussels) was a Dutch poet and socialist. He was a leading member of the Tachtigers, a highly influential group of Dutch writers who worked together in Amsterdam in the 1880s, centered on De Nieuwe Gids (The New Guide).

Poetry

Gorter's first book, a 4,000 verse epic poem called Mei (May), sealed his reputation as a great writer upon its publication in 1889, and is regarded as the pinnacle of Dutch Impressionist literature.

Gorter rapidly followed this up with a book of short lyric poetry simply called Verzen (Verses) in 1890, which, after initial bad reviews, was equally hailed as a masterpiece.

Initially Gorter was oriented towards the philosophy of Spinoza, whose major work Ethica he translated from Latin into Dutch (published in 1895). At the end of the…Read more on Wikipedia

Suggestions