Book
Dutch

De tapuit

Informatie over het leven, de eigenschappen, het gedrag en de achteruitgang van tapuiten aan de hand van eigen waarnemingen en ervaringen van de auteur/bioloog en wetenschappelijk onderzoek, en over historische vermeldingen in kunst en literatuur.
Subject
Tapuiten
Title
De tapuit
Author
Herman Van Oosten
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact, 2018
259 p., [8] p. platen : ill.
ISBN
9789045036519 (paperback)
Placing suggestion
598.8 (SISO) Vogels (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

Tapuiten (Oenanthe oenanthe) zijn in Nederland een ernstig bedreigde vogelsoort. Herman van Oosten, bioloog en onderzoeker van het Nederlandse duin- en heidelandschap, heeft in deze monografie alle mogelijke aspecten van deze vogel beschreven: via historische vermeldingen in kunst en cultuur, de afstanden die hij aflegt tijdens de trek, zijn leven in zanderige duin- en heide gebieden, de schrikbarende achteruitgang van de soort en wat daaruit te concluderen is, tot sonogrammen van de zang. Het in persoonlijke en soms bloemrijke taal geschreven boek is gedeeltelijk literatuurstudie, maar voor het grootste deel gebaseerd op eigen en andermans veldonderzoek. De vele verwijzingen en citaten zijn veelal onvertaald gebleven, en vormen een uitgebreid notenapparaat. Bevat een katern foto’s en afbeeldingen in zwart-wit en kleur. Een register ontbreekt. Door de veelheid van gegevens en de uitgebreidheid van het onderwerp zal dit boek vooral lezers met een diepgaande belangstelling voor het wel …Read more