Book
Dutch

Een Brussels tuintje

Keuze uit eigen werk van de Vlaamse dichter (1920- ).
Subject
Brussel
Title
Een Brussels tuintje
Author
Hubert Van Herreweghen
Language
Dutch
Publisher
Leuven: P, 1999
65 p. : ill.
ISBN
90-73214-72-6

Availability in Flemish libraries

More than 50 times in Flemish libraries

Reviews

Een Brussels tuintje brengt de dichter Van Herreweghen (geb. 1920) ten voeten uit op de voorgrond. De bundel brengt zowel ouder (grotendeels ongebundeld) werk als gloednieuwe gedichten. Het valt op hoezeer Van Herreweghen, over een halve eeuw dichterschap, zichzelf gelijk gebleven is; de ironische toon, de voorkeur voor meerstemmigheid en associatieve fragmenten, zijn grote meevoelen met de mens in zijn nietigheid, het blijven de kerncontouren van zijn poëtische productie. Leidraad in deze bundel -- die de ondertitel 'Een kroniek' voert -- vormt uiteraard de grote liefde van de dichter voor de grote stad Brussel, die als het ware één gigantische metafoor vormt voor de veelkantigheid die ook Van Herreweghen in zijn werk cultiveert. Meer dan wie ook demonstreert de dichter onophoudelijk hoe veelzijdigheid en polyfonie essentiële culturele waarden zijn. Deze bundel is, hoe kan het ook anders bij een vooraanstaand dichter, van harte aanbevolen. [Dirk De Geest]
In ons land zullen niet veel lezers de naam Hubert van Herreweghen kennen, en in Vlaanderen neemt het aantal zienderogen af. Toch was deze in Pamel geboren dichter (1920) pakweg veertig, vijftig jaar geleden een belangrijke auteur, die in 1961 zelfs de Staatsprijs voor Poëzie won. Met Brussel als uitgangspunt stelde hij een bloemlezing samen uit oud en nieuw eigen werk, die verluchtigd wordt door ijle pentekeningen van dochter Anne van Herreweghen. Zijn werk werd vaak geroemd vanwege de romantisch-classicistische kenmerken, nuchtere humor en melancholische sfeer en hoewel dat nog steeds een passende omschrijving is, zal de hedendaagse lezer veel gedichten eerder omschrijven als fraai verwoorde mijmeringen met vrijblijvende beelden en archaïsche wendingen als 'Ik ben de dienaar van de mussen, / gemeden door 't gevlerkt gedrocht / dat menig man bij nacht bezocht'. Misschien, hopelijk, overleven sommige gedichten van de verfijnde vakman Van Herreweghen de millenniumwisseling, maar die st…Read more