Book
Dutch

België : een geschiedenis van onderuit

Jan Dumolyn (editor), Tjen Mampaey (editor)
+1
België : een geschiedenis van onderuit
×
België : een geschiedenis van onderuit België : een geschiedenis van onderuit

België : een geschiedenis van onderuit

Jan Dumolyn (editor), Tjen Mampaey (editor)
Beknopte geschiedenis van Belgie͏̈ vanuit de optiek van 'het gewone volk'.
Title
België : een geschiedenis van onderuit
Editor
Jan Dumolyn Tjen Mampaey
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Berchem: EPO, 2012
254 p. : ill.
ISBN
9789491297342 (paperback)
Placing suggestion
934.9 (SISO) Geschiedenis van België ; Sociaal-economisch (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 100 times in Flemish libraries

Reviews

Een geschiedenis die een stem geeft aan de stemlozen moet luid klinken om uit te stijgen boven het gebulder van kanonnen en de donderpreken van volkstribunen. België: een geschiedenis van onderuit is te stil, te aarzelend om het lawaai van die grote feiten te doen verstommen. Het boek bevat capita selecta, in ploegverband geschreven door vijftien historici. Maar achter de petites histoires in dit boek zit een groot verhaal verstopt waarvan je hoopt dat het zou worden verteld. Af en toe gebeurt dat ook, zoals in het hoofdstuk over boeren, landbouw en de plattelandssamenleving. De auteurs wekken daar de arme drommel Philogone Guéquière tot leven, een laat negentiende-eeuwse sukkelaar die als arbeidsmigrant terechtkomt in Noord-Frankrijk. Philogone raakt op de dool en zal tot het eind van zijn dagen weggejaagd worden als landloper en luiaard. Niemand weet raad met de man, ook al omdat hij noch in België, noch in Frankrijk erkend wordt. Tot uiteindelijk de Belgische overheid hem a…Read more
Traditioneel heeft de geschiedschrijving het over koningen, generaals, staatslieden en edelmannen. Zelden staat de gewone man of vrouw centraal. In deze 'geschiedenis van onderuit' wordt wel een poging gedaan om de Belgische geschiedenis te belichten vanuit de optiek van de ambachtslieden, de keuterboeren, de dorpspastoors. In zeven thematische hoofdstukken (over levensstandaard, landbouw, onderwijs, religie enzovoort), geschreven door gespecialiseerde historici, wordt de geschiedenis van onze zuiderburen van middeleeuwen tot heden in zevenmijlslaarzen doorlopen. Dat heeft deels te maken met een gebrek aan bronnen over de gewone man, maar ook omdat het een inleiding wil zijn, die een algemeen overzicht moet geven. Het van treffende zwart-witillustraties (en een katern kleurenplaatjes) voorziene werk is wel erg globaal en de voorbeelden lijken soms willekeurig gekozen. Ook is de taal doorspekt met typisch Vlaamse uitdrukkingen en zijn er tekstueel nogal wat overlappingen, maar het gehe…Read more