Book
Dutch

Staatsvorming en vorstelijke ambtenaren in het graafschap Vlaanderen 1419-1477

Jan Dumolyn (author)

Staatsvorming en vorstelijke ambtenaren in het graafschap Vlaanderen 1419-1477

Jan Dumolyn (author)
Title
Staatsvorming en vorstelijke ambtenaren in het graafschap Vlaanderen 1419-1477
Author
Jan Dumolyn
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Garant, 2003
XLIV, 250 p. + cd-rom
ISBN
9789044114249 (paperback)
Placing suggestion
934.3 (SISO) Middeleeuwen ; Nederlanden (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 3 times in Flemish libraries

Reviews

In dit boek ontleedt de auteur zijn eigen onderzoeksresultaten betreffende de staatsvorming in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne periode waaraan hij zijn (onuitgegeven) doctoraal proefschrift heeft gewijd. Twee centrale vragen komen naar voren in zijn onderzoek. Welke invloed had het Bourgondische staatsvormingsproces op de hoge ambtenaren van de Raad van Vlaanderen en de Rekenkamer van Rijsel? Waaruit bestond de invloed van die ambtenaren op bedoelde hervorming wat hun deskundigheid, betrouwbaarheid en identiteit betreft?

Reeds in de 13e eeuw was de rechtsbedeling in handen van een groep beroepsjuristen die in belang en grootte toenam toen de vorsten meer en meer een beroep deden op huurlingenlegers en op plaatselijke politici om hun beleid te ondersteunen. Door terug te gaan naar elementen uit 'klassieke' staatshervormingstheorieën en naar andere modellen van historische sociologen of politieke antropologen heeft Dumolyn getracht een aantal onderzoeksterreinen te ontwikkele…Read more