Book
Dutch

Omgaan met dyslexie : sociale en emotionele aspecten

Jan Hindrik Loonstra (editor), Tom Braams (editor)

Omgaan met dyslexie : sociale en emotionele aspecten

Subject
Dyslexie
Title
Omgaan met dyslexie : sociale en emotionele aspecten
Editor
Jan Hindrik Loonstra Tom Braams
Language
Dutch
Edition
5
Publisher
Antwerpen: Garant, 2012 | Other editions
204 p. : ill.
ISBN
9789044125863 (paperback)
Placing suggestion
464.1 (SISO) Dyslexie (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

Met dit boek willen verschillende auteurs een handleiding bieden voor begeleiders om te leren omgaan met 'de levende realiteit' (of de sociaal-emotionele kant) van dyslexie. In een eerste hoofdstuk krijgt de lezer de nodige basiskennis over dyslexie. Vervolgens wordt toegelicht hoe een school effectief kan omgaan met dyslexie. De nadruk ligt hier op effectief leesonderwijs en het belang van een praktisch en goed uitvoerbaar dyslexiebeleid. Het derde hoofdstuk bespreekt de sociale aspecten en de interactie van de dyslecticus met zijn omgeving. Vervolgens wordt ingegaan op de invloed van de sociale omgeving op de beleving van dyslexie en op de emotionele aspecten. Verder besteedt het boek aandacht aan de gevolgen die de diagnose dyslexie op iemand kan hebben en de problemen waar volwassenen met dyslexie mee te maken krijgen. Het sluit af met een getuigenis van een ervaringsdeskundige. Achteraan een uitgebreide literatuurlijst en een register. Een uitgebreide en deskundige handleiding. H…Read more