Beschrijving van leven en karakter van een jong, intelligent en zelfbewust meisje uit de gegoede middenstand in Engeland omstreeks 1800.
Title
Emma
Author
Jane Austen
Illustrator
Hugh Thomson
Translator
Akkie De Jong
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Emma
Publisher
Amsterdam: Rainbow, 2019 | Other editions
541 p.
ISBN
9789041713438 (hardback)

Other formats:

Accessible formats:

Other languages:

Availability in Flemish libraries

More than 39 times in Flemish libraries

Reviews

De 21-jarige Emma Woodhouse -- knap, verstandig en rijk -- denkt zelf niet aan trouwen, maar moeit zich wel uitdrukkelijk met de partnerkeuze van de mensen uit haar onmiddellijke omgeving. Eigengereid en zelfingenomen als ze is, tracht ze mensen uit verschillende sociale klassen aan elkaar te koppelen. Ze laat zich hierbij meer leiden door de uiterlijke schijn dan door de morele inborst van de potentiële huwelijkskandidaten. Vooral haar vriendin en beschermelinge, de 17-jarige Harriet Smith, is het slachtoffer van haar bemoeienissen. Uiteindelijk ziet ze in dat haar intriges nergens toe leiden en steeds een averechtse uitwerking hebben. Aan het einde van deze ontwikkelingsroman beseft Emma dat ze een verkeerde kijk op haar medemensen had en dat haar intenties weinig oprechtheid uitstraalden. Gerijpt en gelouterd trouwt ze met de huisvriend, John Knightley, die doorheen de roman symbool staat voor de morele integriteit.

In haar ironisch-realistische stijl schetst Jane Austen (17…Read more
Emma is de verwende en dominante jongste dochter van een rijke weduwnaar die haar aan het begin van de negentiende eeuw op handen draagt. Heel egocentrisch manipuleert ze de mensen om haar heen, waaronder haar arme protegée Harriet Smith, haar vroegere gouvernante en haar vader. Nadat een aantal pijnlijke situaties is ontstaan door haar bemoeizucht en verkeerde inschattingen, komt Emma tot (zelf)inzicht en wordt beloond met de liefde van grootgrondbezitter meneer Knightley. Een van de beste romans van de belangrijke Engelse schrijfster (1775-1817). In haar werk staan met ironie en understatement beschreven relaties in de gegoede middenklasse centraal. Een prachtige roman die nog steeds actueel is door de met subtiele ironie beschreven innerlijke groei.

About Jane Austen

Jane Austen (; 16 December 1775 – 18 July 1817) was an English novelist known primarily for her six major novels, which interpret, critique and comment upon the British landed gentry at the end of the 18th century. Austen's plots often explore the dependence of women on marriage in the pursuit of favourable social standing and economic security. Her works critique the novels of sensibility of the second half of the 18th century and are part of the transition to 19th-century literary realism. Her use of biting irony, along with her realism, humour, and social commentary, have long earned her acclaim among critics, scholars, and popular audiences alike.

With the publication of Sense and Sensibility (1811), Pride and Prejudice (1813), Mansfield Park (1814) and Emma (1816), she achieved success as a published writer. She wrote two other novels, Northanger Abbey and Persuasion, both pub…Read more on Wikipedia

Suggestions

Publications about this work in the library