Book
Dutch

Klare taal ! : uitgebreide basisgrammatica NT2 : leer- en oefenboek, inclusief antwoorden

Klare taal ! : uitgebreide basisgrammatica NT2 : leer- en oefenboek, inclusief antwoorden

Title
Klare taal ! : uitgebreide basisgrammatica NT2 : leer- en oefenboek, inclusief antwoorden
Author
Jenny Van der Toorn-Schutte
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Boom, 1999
251 p. : ill.
ISBN
90-5352-431-2
Placing suggestion
Nederlands 838.5 (SISO) Nederlands ; Spraakkunst (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 1 times in Flemish libraries

Reviews


Klare taal ! is een uitgebreide basisgrammatica voor NT2-cursussen, m.a.w. voor anderstalige cursisten die Nederlands als tweede taal willen studeren. Ze moeten wel een basiskennis van het Nederlands hebben. Het is een pedagogisch-didactische grammatica, d.w.z. dat de regels duidelijk worden uitgelegd en gecontroleerd aan de hand van testen van oefeningen. Het boek kan in klasverband worden gebruikt, maar het leent zich ook voor zelfstudie.

Deze cursus bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat grammaticale structuren, in het tweede deel worden deze structuren in hun verschillende functies geoefend en in deel drie past de cursist spellingregels en het gebruik van leestekens toe. Achteraan vindt hij een katern met de antwoorden en in bijlage nog een lijst van onregelmatige werkwoorden, werkwoorden met vaste voorzetsels en met prefixen.

Het is een lijvig en grondig boek geworden. Dit komt o.m. door de cyclische aanpak, die een reeds behandeld onderwerp verder…Read more

Suggestions