Book
Dutch

Haags goud en zilver : edelsmeedkunst uit de Hofstad

Jet Pijzel-Dommisse (author), Reinier Baarsen (other), Theo Deelder (collaborator)
Als residentie van het Stadhouderlijk Hof en het Koninklijk Huis, de zetel van de Staten Generaal en vele andere nationale instanties en als de stad waar talloze aanzienlijke Nederlandse families en buitenlandse gezanten huisden, is Den Haag door de eeuwen heen een belangrijke opdrachtgever geweest van Haagse goud- en zilversmeden. In het Haagse zilver versmelten nationale stijlkenmerken met buite
Title
Haags goud en zilver : edelsmeedkunst uit de Hofstad / Jet Pijzel-Dommisse ; m.m.v. Theo Deelder ; met bijdragen van Reinier Baarsen ... [et al.] ; eindred. Titus M. Eliens
Author
Jet Pijzel-Dommisse
Other
Reinier Baarsen
Collaborator
Theo Deelder
Editor
Titus M. Eliëns
Language
Dutch
Publisher
Zwolle: Waanders, 2005
447 p. : ill.
Note
Publ. n.a.v. de tentoonstelling te Den Haag (Gemeentemuseum) van 24/09/2005 tot 08/01/2006
ISBN
90-400-9099-8
Placing suggestion
777.41 (SISO)

Availability in Flemish libraries

More than 4 times in Flemish libraries

Reviews

De interesse voor toegepaste kunsten, en meer bepaald edelsmeedkunst, is in Nederland zeer groot. Deze publicatie focust op 's werelds belangrijkste collectie Haags zilver, bewaard in het Gemeentemuseum Den Haag. De catalogus wordt voorafgegaan door een reeks teksten die de Haagse edelsmeedproductie in een ruimere context plaatsen. Op die manier worden de losse stukken uit het tweede deel aaneengeregen en krijgt de lezer niet enkel een beeld van het Haagse goud- en zilverwerk, maar ook van het milieu en de cultuurhistorische context waarin die rijkdommen zijn ontstaan. In het tweede deel wordt dan een overzicht gegeven van de collectie edelsmeedwerk. De stukken zijn volgens type geordend: manden, toiletstellen, zilver voor op tafel, drinkgerei, verlichting, schrijf- en rookgerij, kerkelijk zilver, accessoires. Het geheel sluit af met een stukje over vals en overgedecoreerd zilver.
De teksten zijn fraai geïllustreerd en helder geschreven. De publicatie staat dan ook voor kwaliteit …Read more
Door de in voorwerpen van edelmetaal geslagen merken zijn de meeste voorwerpen van goud en zilver nauwkeurig te dateren, aan een stad van herkomst en doorgaans ook aan een ´meester` toe te schrijven. Om die reden is de afgelopen 40 jaar bijna elke stad in Nederland met een tentoonstelling en/of publicatie naar voren getreden. Den Haag deed dit in de jaren zestig al eens met twee catalogi. Als residentie van het hof en standplaats van vele nationale instituten met de daarbij behorende binnenlandse en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders is Den Haag een voor Nederland uitzonderlijk dorp met stadse allures. Dat is aan het aldaar gemaakte goud en zilver goed te zien. Na een voorwoord en een verantwoording volgen o.a. hoofdstukjes over het verzamelbeleid van het Gemeentemuseum en zijn voorlopers in de afgelopen 150 jaar, de cadeautjes van de Staten Generaal, de productie, hofleveranciers in de 19de eeuw, gildezilver en dat uit de Rooms-Katholieke en de Protestantse kerk. De verzameling v…Read more

Suggestions