Book
Dutch

Stadsvogels : bouwen, beleven, beschermen

+1
Stadsvogels : bouwen, beleven, beschermen
×
Stadsvogels : bouwen, beleven, beschermen Stadsvogels : bouwen, beleven, beschermen

Stadsvogels : bouwen, beleven, beschermen

Voorwaarden ter bevordering van een gezonde vogelpopulatie in de stad.
Title
Stadsvogels : bouwen, beleven, beschermen
Author
Jip Louwe Kooijmans 1966-
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Baarn: Tirion, 2009
144 p. : ill.
ISBN
9789052107752 (hardback)
Placing suggestion
Nederland 598.33 (SISO) Vogels (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

Vogels veraangenamen het leven in de stad. In dit boek wordt beschreven hoe bestuurders, bouwers en inwoners op hun beurt een aangenaam stedelijke leefklimaat door vogels kunnen creëren. Na een uitgebreide inleiding worden per leefomgeving verschillende beheersmaatregelen behandeld. Daarna worden de vogelsoorten beschreven die zich thuis voelen in een sterk bebouwde omgeving, een omgeving met veel groen, veel water of een omgeving waar nog aan stadsuitbreiding gewerkt wordt. Naast een foto van de betreffende soort worden status, biotoop, nestplaats, broedtijd, voedsel en aandachtspunten aangegeven. Het is, ondanks de soortbeschrijvingen, geen vogelgids. Het woord- en taalgebruik is niet erg makkelijk. Het boek is geïllustreerd met goede kleurenfoto’s en zwart-wittekeningen. Een verklarende woordenlijst en een lijst van nuttige adressen zijn aanwezig. Stadsbewoners, maar zeker ook mensen die uit hoofde van functie of beroep kunnen bijdragen aan een gezonde en gevarieerde vogelpopulatie…Read more