Book
Dutch

De broosheid van het zinvolle

+1
De broosheid van het zinvolle
×
De broosheid van het zinvolle De broosheid van het zinvolle

De broosheid van het zinvolle

Godsdienstfilosofische beschouwing over geloofstwijfel en religieuze zingeving in een postmoderne wereld.
Title
De broosheid van het zinvolle
Author
Johan De Tavernier
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Leuven: Acco, 2011 | Other editions
175 p.
ISBN
9789033486135 (paperback)
Placing suggestion
230.3 (SISO) Christendom (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

De auteur verkent het gevarieerde landschap van moderne geloofstwijfel. Als docent theologische ethiek aan de KU Leuven stelt hij dat godsdienstige zingeving belangrijk blijft. Hij tracht te verhelderen wat een christelijke levensvisie is. Hij verduidelijkt 'verlichting', 'moderniteit' en 'postmoderniteit' vanuit een historische terugblik op de premoderniteit. Het boek kan gelezen worden door niet-gelovigen op voorwaarde dat zij religie, zingeving en levensbeschouwing als belangrijke antropologische en culturele gegevens beschouwen en willen nadenken over religieuze en ethische fenomenen. In de eerste hoofdstukken verheldert de auteur de historische evolutie van de zingeving in een premodern, modern en laatmoderne westerse cultuur. In hoofdstuk vier stelt hij kritische vragen rond postmodern pluralisme. In de laatste hoofdstukken uit hij de nood aan een nieuw ethisch referentiekader, waar het Bijbelse scheppingsgeloof weer een belangrijke rol kan spelen. Dit boek stelt dat het niet on…Read more