Book
Dutch

Ons dagelijks brood : over oude en nieuwe spijswetten

Ons dagelijks brood : over oude en nieuwe spijswetten

Artikelen vanuit verschillende invalshoeken over het verband tussen voedsel en zingeving.
Title
Ons dagelijks brood : over oude en nieuwe spijswetten
Editor
Johan De Tavernier
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Leuven: Acco, 2010
322 p.
ISBN
9789033479151 (paperback)
Placing suggestion
210 (SISO) Religies (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

Dit boek - dat teruggaat op de jaarlijkse Vliebergh-Sencie leergangen van de Faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven en de Vlaamse Bijbelstichting - bevat een vijftiental bijdragen van verschillende auteurs rond het verband tussen eten en zingeving. Centraal staan de 'oude en nieuwe spijswetten'. Veel aandacht gaat naar de joodse en islamitische spijswetten, maar de focus ligt toch vooral op de christelijke opvattingen zoals de vasten en de symboliek van brood in het Johannesevangelie. Daarnaast is er veel aandacht voor de actuele voedselproblematiek in een geglobaliseerde wereld. Zo zijn er stukken over de kritische ideeën van Wervel (Werkgroep Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw), de organisatie EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief) en de actiegroep voor een groene kerk. In een slotartikel komt Johan De Tavernier op voor de 'slowfood'-gedachte en de idee dat we bewuster moeten omgaan met voedsel. Een boeiende bundel, die vanuit een christelijk perspectief een verhelderende kijk…Read more