Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Wilhelm Meisters leerjaren

Johann Wolfgang von Goethe (author), Pim Lukkenaer (translator)
Deels autobiografisch relaas van de ontwikkelingsgang van een jongeman van zijn 20e tot 30e levensjaar.
Title
Wilhelm Meisters leerjaren
Author
Johann Wolfgang von Goethe
Translator
Pim Lukkenaer
Language
Dutch
Original language
German
Original title
Wilhelm Meisters Lehrjahre
Publisher
Utrecht: Het Spectrum, [2009] | Other editions
523 p.
ISBN
9789031501076 (paperback)

Other formats:

Accessible formats:
Other languages:

Availability in Flemish libraries

Reviews

De wonderjaren van een melkmuil

Opgroeien doet pijn, daar zijn al ontelbare onvergetelijke romans over geschreven. Met GoethesWilhelm Meister als pionier. Alexandra De Vos

Het is weinigen gegeven om in hun eentje de cultuur van een continent te beïnvloeden, en dat te blijven doen - zelfs eeuwen na verscheiden. Daar moet je Shakespeare voor heten, of Napoleon, of - om die beroemde tijdgenoot van de kleine keizer te noemen - Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).

Goethe stond in zijn jonge jaren aan de wieg van de romantiek. Daarin legde hij een tragische boreling: Werther, de geëxalteerde jongeman die zich vanwege een onbeantwoorde liefde een kogel door het hoofd jaagt. We kennen hem allemaal, hetzij van de originele roman ( Het lijden van de jonge Werther, 1774), hetzij van de copycats waarvan de populaire cultuur is doordrongen. Goethe had zelf gauw genoeg van dat gezwelg in emotie, en terwijl half Europa zich als Werther kleedde en lyrische natuurgedichten à la Goethe schreef, stortte de man zich in andere avonturen. Hij ontwikkelde een eigen kleurenleer, schreef metFaust het beroemdste Duitse drama aller tijden en inspireerde talloze schrij…Read more

Deze beroemde roman van de grote Duitse schrijver (1749-1832) gaat over een eenvoudige jongeman van goeden huize die heel graag bij het toneel wil, maar daarvoor het benodigde talent mist. Hij sluit zich aan bij een toneelgezelschap, maar ziet na een hoop avonturen te hebben beleefd met het bonte gezelschap acteurs en dichters in dat dit niet voor hem is weggelegd. Uiteindelijk komt hij terecht bij een enigszins ondoorzichtige herenclub, een geheim genootschap met de naam 'Het torengezelschap'. Wat het precies doet en betekent wordt in de roman niet helemaal duidelijk, wel dat deze in Wilhelms leven een alomvattende rol speelt. Deze in 1795 verschenen roman geldt als de eerste en belangrijkste ontwikkelingsroman en tekent tegelijk een beeld van het Duitse culturele en intellectuele leven in de 18e eeuw. De uitstekende vertaling is eigentijds en daardoor goed te begrijpen, zonder de sfeer van de roman geweld aan te doen. Voor literair geïnteresseerden. Met informatief nawoord. Vrij kle…Read more

About Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang (von) Goethe (28 August 1749 – 22 March 1832) is widely regarded as the greatest and most influential writer in the German language. His work has had a profound and wide-ranging influence on Western literary, political, and philosophical thought from the late 18th century to the present day. Goethe was a German poet, playwright, novelist, scientist, statesman, theatre director, and critic. His works include plays, poetry, literature, and aesthetic criticism, as well as treatises on botany, anatomy, and color.

Goethe took up residence in Weimar in November 1775 following the success of his first novel, The Sorrows of Young Werther (1774). He was ennobled by the Duke of Saxe-Weimar, Karl August, in 1782. Goethe was an early participant in the Sturm und Drang literary movement. During his first ten years in Weimar, Goethe became a member of the Duke's privy council (1776–1785), sat on the war and highway commis…Read more on Wikipedia