Book
Dutch

Pornografie in de Nederlandse literatuur

Joost Van Driel (editor), Rick Honings (editor)
+1
Pornografie in de Nederlandse literatuur
×
Pornografie in de Nederlandse literatuur Pornografie in de Nederlandse literatuur

Pornografie in de Nederlandse literatuur

Bundeling van de lezingen op het symposium aan de Universiteit Leiden in 2011, aangevuld met nieuwe bijdragen. Over middeleeuwse vuilschrijverij, achttiende-eeuws politiekpornografisch toneel, ongekuiste onderbuikpoëzie, de rol van pornografie in het werk van auteurs als Jan Wolkers, Louis Paul Boon en Heleen Van Royen etc.
Title
Pornografie in de Nederlandse literatuur
Editor
Joost Van Driel Rick Honings
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Amsterdam: Nijgh en Van Ditmar, 2012
299 p., [40] p. pl.
ISBN
9789038895307 (paperback)
Placing suggestion
829.11 (SISO) Nederlandse literatuur ; Nederlandse literatuur (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 45 times in Flemish libraries

Reviews

In Pornografie in de Nederlandse letteren belicht een gevarieerde groep auteurs de relatie tussen pornografie en literatuur. De bijdragen zijn in te delen in vier groepen die elkaar soms overlappen. Sommige essays houden het bij een beschrijven of inventariseren van literaire porno, meestal met inachtneming van de maatschappelijke context. Andere teksten gaan in op vormkwesties. Een groot aantal teksten richt zich op het pornografische werk van één enkele auteur. Tot slot zijn er stukken over de receptie.
Het boek als geheel maakt een willekeurige indruk. Het is zoeken naar een duidelijke begripsafbakening en bijbehorende selectiecriteria, terwijl een toelichting bij de onderwerpskeuze en de essays ook nagenoeg ontbreekt. Ook lijken Van Driel en Honings zich te willen immuniseren tegen kritiek, door elke pretentie of doelstelling meteen te relativeren. Het lijkt mij toch de taak van elk informatief schrijven om termen en concepten scherp te stellen om op die manier tot een b…Read more
Op het omslag staat de naam van een van de zeventien medewerkers in veel grotere letter: Arnon Grunberg. Zijn bijdrage is dan ook de langste en geestigste. Hij schrijft over een lezing die hij over pornografie en literatuur heeft gehouden en eindigt met een bezoek aan een studente die deze lezing had gemist en toch wil deelnemen aan het onderzoek. De overige bijdragen zijn studieuzer van aard. Herman Pleij over seks in middeleeuwse teksten, Marita Mathijsen over de 19e eeuw, Kris Humbeek over de pornografische boeken van Lous Paul Boon, Willem Otterspreer en de 'functionele' seksscenes in het werk van Willem Frederik Hermans en Elsbeth Etty vertelt over de echte seksverhalen in de blootblootjes van seksmiljonair Joop Wilhelmus. Deze staalkaart van 'vuilspuiterij' in de literatuur behandelt natuurlijk ook E. du Perron, Jan Cremer en Heleen van Royen. Het boek is verluchtigd met toepasselijke illustraties.