Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

De strijd om God : een geschiedenis van het fundamentalisme

Karen Armstrong (author)
+1
De strijd om God : een geschiedenis van het fundamentalisme
×
De strijd om God : een geschiedenis van het fundamentalisme De strijd om God : een geschiedenis van het fundamentalisme

De strijd om God : een geschiedenis van het fundamentalisme

De strijd om God is een briljante studie over het fundamentalisme - een verschijnsel dat fascineert en beangstigt. Aan de hand van stromingen als het protestants fundamentalisme in de Verenigde Staten, de joodse orthodoxie in Israël en het moslimradicalisme in Egypte trekt Karen Armstrong vruchtbare vergelijkingen tussen de verschillende soorten fundamentalisme. Ze laat ons zien hoe verwant deze s
Title
De strijd om God : een geschiedenis van het fundamentalisme
Author
Karen Armstrong
Language
Dutch
Original language
English
Original title
The battle for God
Edition
6
Publisher
Amsterdam: De Bezige Bij, 2011 | Other editions
493 p.
ISBN
9789023464020 (paperback)
Placing suggestion
209 (SISO) Religies ; Religie en samenleving (ZIZO)

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 50 times in Flemish libraries

Reviews

Karen Armstrong is ongetwijfeld een gezaghebbend auteur van werken over de religieuze kwesties die verband houden met de drie monotheïstische godsdiensten: jodendom, christendom en islam. In haar monumentaal werk Een geschiedenis van God (1995) volgde ze de 4000 jaar oude zoektocht naar God vanuit die godsdiensten. De verhouding tussen jodendom-christendom-islam onderzocht ze in een lijvig boek over Jeruzalem (1996). Ze publiceerde ook diepgravende studies over Mohammed (1996) en over de Heilige Oorlog (1999).
Het verbaast niet dat ze nu een boek schrijft over de invloed van het fundamentalisme op en vanuit deze drie godsdiensten. Armstrong weet dat dit een beperking is: fundamentalisme bestaat ook elders. Vanuit die keuze kan ze duidelijker aangeven hoe het religieus fundamentalisme een reactie is op het westers denkpatroon waarin de laatste twee tot drie eeuwen modernisme en een overdreven aandacht voor technologie overheersen.
Het fundamentalism…Read more
Naast haar studies over God en over de Heilige Oorlog heeft de schrijfster een boek gepubliceerd over de strijd om God, het fundamentalisme. Zij weet een grote hoeveelheid gegevens samen te voegen tot een goed leesbaar verhaal. Zij slaagt hierin door de geschiedenis vanuit een centraal thema te behandelen, namelijk dat het fundamentalisme niet ouderwets is, maar een moderne reactie vormt. Tegenover een bedreigende situatie proberen fundamentalisten zich te weren door zich achter uitspraken van heilige geschriften te verschansen die zij evenwel op moderne wijze letterlijk interpreteren. De schrijfster toont aan hoezeer de agressie van het islamitisch fundamentalisme een reactie is op onderdrukking door de westerse samenleving, dat het joodse fundamentalisme voortkomt uit vrees voor een nieuwe holocaust en waarom in de Verenigde Staten blanke protestanten zich willen vastklampen aan hun machtspositie uit het verleden. De auteur baseert haar studie niet op eigen bronnenonderzoek, maar we…Read more

About Karen Armstrong

CC BY-SA 4.0 - Image by Vogler

Karen Armstrong (born 14 November 1944) is a British author and commentator of Irish Catholic descent known for her books on comparative religion. A former Roman Catholic religious sister, she went from a conservative to a more liberal and mystical Christian faith. She attended St Anne's College, Oxford, while in the convent and majored in English. She left the convent in 1969. Her work focuses on commonalities of the major religions, such as the importance of compassion and the Golden Rule.

Armstrong received the US$100,000 TED Prize in February 2008. She used that occasion to call for the creation of a Charter for Compassion, which was unveiled the following year.

Early life

Armstrong was born at Wildmoor, Worcestershire, into a family of Irish ancestry who, after her birth, moved to Bromsgrove and later to Birmingham. In 1962, at the age of 17, she became a member of the Sisters of the …Read more on Wikipedia