Book
Dutch

Kinderen niet toegelaten? : ethisch verantwoord omgaan met kinderen in de geneeskunde

Kris Dierickx (author), Pascal Borry (author), Chris Gastmans (author)
+1
Kinderen niet toegelaten? : ethisch verantwoord omgaan met kinderen in de geneeskunde
×
Kinderen niet toegelaten? : ethisch verantwoord omgaan met kinderen in de geneeskunde Kinderen niet toegelaten? : ethisch verantwoord omgaan met kinderen in de geneeskunde

Kinderen niet toegelaten? : ethisch verantwoord omgaan met kinderen in de geneeskunde

Artikelen over onder meer de rechten van het kind als patie͏̈nt, abortus, euthanasie op minderjarigen en specifieke aandoeningen bij kinderen, waarbij wordt uitgegaan van de situatie in Belgie͏̈.
Title
Kinderen niet toegelaten? : ethisch verantwoord omgaan met kinderen in de geneeskunde / Kris Dierickx, Pascal Borry, Chris Gastmans ... [et al.]
Author
Kris Dierickx Pascal Borry Chris Gastmans
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2010
194 p.
ISBN
9789058266507 (paperback)
Placing suggestion
605.2 (SISO) Patiëntenbegeleiding (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

Dit boek bundelt bijdragen van verschillende auteurs rond het ethisch verantwoord omgaan met kinderen in de geneeskunde. In een aantal teksten wordt gefocust op de rechten van het kind als patiënt. Zo formuleren sommige auteurs duidelijke standpunten over onder meer zwangerschapsafbreking en euthanasie bij minderjarigen, de ethische en juridische aspecten van klinische studies bij minderjarigen, het recht op gezondheidszorg voor kinderen zonder papieren enzovoort. Verder zijn er bijdragen die focussen op aandoeningen waarmee kinderen geconfronteerd kunnen worden: obesitas, autismespectrumstoornissen etc. Deze bijdragen zijn op zich erg waardevol, maar passen niet echt binnnen het kader van het boek. Ten slotte zijn er bijdragen die een algemeen beeld schetsen van de medische ethiek bij kinderen (zo wordt onder andere ingegaan op het belang van vroegtijdige zorgplanning bij kinderen met chronische complexe aandoeningen). Ondanks de verschillende invalshoeken geeft dit boek een goed inz…Read more