Book
Dutch

Vlaanderen ontmoet Nederland : geschiedenis van de Orde van den Prince

+1
Vlaanderen ontmoet Nederland : geschiedenis van de Orde van den Prince
×
Vlaanderen ontmoet Nederland : geschiedenis van de Orde van den Prince Vlaanderen ontmoet Nederland : geschiedenis van de Orde van den Prince

Vlaanderen ontmoet Nederland : geschiedenis van de Orde van den Prince

Geschiedenis van de in 1955 opgerichte Vlaams-Nederlandse debatingclub ter bevordering van de Nederlandse taal en cultuur.
Title
Vlaanderen ontmoet Nederland : geschiedenis van de Orde van den Prince / Kristin Van der Wee en Edward de Maesschalck
Author
Kristin Wildiers-van der Wee Edward De Maesschalck 1946-
Language
Dutch
Publisher
Tielt: Lannoo, 2005
480 p. : ill.
ISBN
90-209-6288-4
Placing suggestion
934.91 (SISO) Geschiedenis van België ; Geschiedenis van België (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 12 times in Flemish libraries

Reviews

Beide auteurs, historici en lid van de in titel aangehaalde orde, schetsen in deze gedetailleerde studie de geschiedenis van de Orde van de Prince, een besloten maar geen gesloten genootschap die zich tot doel stelt om Nederlandssprekenden overal ter wereld in één genootschap te verenigen. De orde wil geen serviceclub zijn, geen oubollig-gezellige sociëteit, zij vaardigt geen moties uit in naam van haar leden, maar ijvert om met deskundigen op diverse terreinen, politiek en cultureel, een open debat te kunnen aangaan, in de vorm van voordrachten en colloquia, teneinde de luisterbereidheid en het begrip tussen Vlamingen, Nederlanders en Nederlandssprekenden elders in de wereld, te bevorderen. Als boegbeeld kozen ze zich Willem de Zwijger, de Prins van Nassau die in de 16e eeuw Noord en Zuid zocht te verenigen in weerwil van religieuze tegenstellingen, geïnspireerd door het leidmotief 'Amicitia & Tolerantia'.

De auteurs delen het bestaan van de orde, van haar stichting in 1955 to…Read more
In 1955 werd in Vlaanderen de Orde van den Prince opgericht. Inmiddels bestaat de Orde, genoemd naar prins Willen van Oranje (1533-1584), uit zo’n drieduizend leden, onder wie zo'n 750 uit Nederland. Het vijftigjarig bestaan van deze elitaire debatingclub ter bevordering van de Nederlandse taal en cultuur, met als motto amicitia/tolerantia (discussiëren in vriendschap en verdraagzaamheid), wordt onder meer luister bijgezet met deze lijvige geschiedschrijving. Twee historici, allebei ook lid van de orde, hebben nauwgezet de archieven uitgeplozen en beschrijven de gebeurtenissen vanaf de oprichting tot heden. Daarbij staan vooral de discussies over de organisatievorm (of het gebrek daaraan) centraal. Mochten vrouwen toegelaten worden? Hoe was de relatie met Frans-Vlaanderen? Moest de orde met standpunten naar buiten komen of dat, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, overlaten aan de individuele leden en alleen maar een denktank zijn? Een aantal zwart-witfoto's verlevendigt de wat taai…Read more