Book
Dutch

Internering : als de nood het hoogst is ... : een studie naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten v...

Internering : als de nood het hoogst is ... : een studie naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten v...

In zijn Ten geleide schrijft prof. dr. Paul De Hert, promotor, hoe Kwinten Van Assche zich met de steun van copromotor Karen Weis over de interneringsproblematiek in België gebogen heeft. In dit boek, dat grotendeels op de scriptie teruggaat, schetst de auteur de groei van die problematiek en de aard ervan. Hoe gaat justitie om met de toerekeningsvatbaarheid en met degenen die niet toerekeningsvat
Title
Internering : als de nood het hoogst is ... : een studie naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Grondwettelijk Hof inzake verplichte opvang van geïnterneerden in aangepaste psychiatrische inrichtingen
Author
Kwinten Van Assche
Language
Dutch
Publisher
Gent: Academia Press, 2013
X, 172 p. : ill.
ISBN
9789038221526 (paperback)
Placing suggestion
606.86 (SISO) Psychiatrie (ZIZO)

Availability in Flemish libraries