Book
Dutch

Breuken en bruggen : moderne Nederlandse literatuur, hedendaagse perspectieven

Lars Bernaerts (editor), Carl De Strycker (editor), Bart Vervaeck (editor)

Breuken en bruggen : moderne Nederlandse literatuur, hedendaagse perspectieven

In series:
In de negentiende en de twintigste eeuw verandert de Nederlandse literatuur snel en ingrijpend. De literatuurgeschiedenis leert ons dat de ene vernieuwingstendens de andere opvolgt. Breuken en bruggen maakt deze literaire dynamiek tastbaar en inzichtelijk, maar nuanceert de vernieuwing ook door de aandacht voor continuïteit en traditie. Op drie domeinen laat dit boek zien hoe de moderne Nederlands
Title
Breuken en bruggen : moderne Nederlandse literatuur, hedendaagse perspectieven
Editor
Lars Bernaerts Carl De Strycker Bart Vervaeck
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Gent: Academia Press, 2011
II, 292 p.
ISBN
9789038217314 (paperback)
Placing suggestion
813 (SISO) Literatuurgeschiedenis ; Literatuurwetenschap (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 4 times in Flemish libraries

Reviews

Dat de neerlandistiek evenzeer in beweging is als de literatuur die haar onderzoeksonderwerp vormt, bleek enkele jaren geleden uit het congres en de publicatie Achter de verhalen, een staalkaart van waar hedendaagse neerlandici zich mee bezighouden. Het derde congres (2010) speelde in op de opvallende verruiming van onderzoeksobject en -methode: de tekst wordt zelden nog alleen op zich benaderd, maar als deel van de (bijvoorbeeld ideologische of institutionele) context. Methodes worden ontleend aan andere disciplines zoals de sociologie of de cultural studies. Het centrale thema in deze bundel studies en onderzoeksverslagen is dat van de gespannen verhouding tussen continuïteit en discontinuïteit. In de literatuurgeschiedenis wordt vaak de klemtoon gelegd op de breuk, de afrekening met het voorgaande. Toch blijken er talloze bruggen tussen de zogenaamde breukvlakken te liggen. Generaties bijvoorbeeld zijn geen geïsoleerde en homogene entiteiten, maar omvatten verschillen…Read more

Suggestions